Debat


Alle debatter

Skriv nyt indlæg

Husebymaden Naturreservat

Siden er publiceret / opdateret: 31. oktober 2017
Maksimér
Kort over sydsverige
GPSGPS GPS
Latitude : 56.7629
Longitude : 14.583
(WGS84: Decimal)
Indstil din GPS
Areal
130 hektar.
Husebymaden Naturreservat
Fisketerne. Foto: Stefan Berndtsson, CC BY 2.0


Vådområde ved Mörrumsån

Naturreservatet Husebymaden (også kaldet "Maden") ved søen Åsnens nordlige ende er et stort vådområde med mange fuglearter. Området gennemskæres af Helige å (Mörrumsån).

Alle søndage i april og de to første i maj er fugletårnet bemandet med en ornitolog, som udlåner kikkerter kan fortælle om fuglene i området, se Links. De bedste tidspunkter til fuglekiggeri er forår og efterår.

Rasteplads og fugletårn

Ved P-pladsen (se GPS-koordinater i boks) nær naturreservatets sydlige del findes en rasteplads med mulighed for at tænde bål, og herfra kan man gå få hundrede meter hen til et fugletårn med god udsigt over Husebymaden. Der er stier rundt i naturreservatet, men for at beskytte fuglene er der adgang forbudt i perioden 1/4 - 30/6 og 15/9 - 31/10. P-plads og fugletårn er dog tilgængelige hele året.

Fugleliv

Husebymaden har en meget stor og varieret fuglebestand. Blandt ynglefuglene i området er:
- blishøne
- dobbeltbekkasin
- fisketerne
- fjordterne
- grønbenet rørhøne
- gråand
- grågås
- hvinand
- knopsvane
- krikand
- lille præstekrave
- pibeand
- rødben
- rørhøne
- strandskade
- troldand
- vibe

Derudover er her observeret
- dværgmåge
- havørn (læs også artiklen Oplev havørne ved søen Åsnen)
- klyde
- sortterne
- vandrefalk

SE OGSÅ

- Fugletrækket over Falsterbo
- Fugletrækket over det sydlige Øland
- Tranedans ved Hornborgasjön i Västergötaland

Husebymadens historie

I 1870erne blev Husebymaden afvandet af det nærliggende Huseby Bruk for at skaffe landbrugsjord. Men succesen var kortvarig. Allerede i 1930erne opgav man at dyrke jorden og pumpe vandet ud af området. Herefter lå Husebymaden atter hen som vådområde.

Efterhånden opstod idéen om at genskabe vådområdet til gavn for fuglelivet og samtidig få nedsat udvaskningen af kvælstof til Mörrumsån, som løber gennem området. Nu leder man regnvandet fra de omkringliggende marker igennem Husebymaden, så vandet bliver renset for kvælstof, inden det løber ud i Mörrumsån.