Forsvenskning af skånelandene (1680erne)

Først i 1679 sluttede Den skånske krig (1675-1679), og Danmark og Sverige indgik fred. Og for tredje gang måtte Danmarks konge underskrive en aftale, hvor han afstod Skåne, Blekinge og Halland.

Fra 1680erne og helt frem til 1820erne nedlagde de svenske myndigheder forbud mod handel og samfærdsel med Danmark. Den svenske konge satte i 1680erne gang i en forsvenskningsproces af Skåne, Blekinge og Halland, så de skulle miste deres danske identitet efter 800 år under dansk krone.

Relaterede artikler

Begyndende konflikter om Skånelandene (1050-1364)
Kalmarunionen (1397-1523)
Vasatiden (1520-1611)
Den nordiske syvårskrig (1563-1570)
Kalmarkrigen (1611-1613)
Torstenssonkrigen (1643-1645)
Freden i Brömsebro (1645)
Karl Gustav krigene (1657-1660)
Roskildefreden (1658)
Den skånske krig (1675-1679)
Snaphaner
Kuppet i Loshult (1676)
Massakren i Örkened (1678)
Forsvenskning af Skånelandene (1680erne)
Den store nordiske krig (1709-1720)