Värnanäs Skærgård

(Svensk: Värnanäs Skärgård)

Siden er publiceret / opdateret: 1. november 2017
Maksimér
Kort over sydsverige
GPSGPS GPS
Latitude : 56.4699
Longitude : 16.1451
(WGS84: Decimal)
Indstil din GPS
Areal
1553 hektar, heraf 102 hektar land og 1451 hektar hav.
Värnanäs Skærgård er den vigtigste yngleplads i Østersøen for spættet sæl
Värnanäs Skærgård er den vigtigste yngleplads i Østersøen for spættet sæl. Foto: Arnstein Rønning, CC BY 2.0


Lave, skovklædte eller græsbevoksede øer

Värnanäs Skærgård ligger ca. 25 km syd for Kalmar og består af en række lave, skovklædte eller græsbevoksede øer langs Smålandskysten.

Yngleplads for spættet sæl

Området er den vigtigste yngleplads i Østersøen for spættet sæl (svensk: knubbsäl). Ud af Østersøens omkring 600 spættede sæler regner man med, at halvdelen lever i Kalmarsund.

Nås kun med båd

Naturreservatet Värnanäs Skærgård støder mod syd op til Örarevets Naturreservat. Skærgårdsøerne kan betragtes fra fastlandet, men kan kun nås med båd. For at beskytte dyrelivet er der dog adgangsforbud til øerne store dele af året. Har man ikke adgang til båd, kan man nøjes med følge en markeret sti langs kysten med udsigt over skærgården.

Fugleliv

Skærgården har et rigt fugleliv, bl.a. en stor sildemågekoloni og skarvkoloni foruden mange andre arter, bl.a.:
- fløjlsand (svensk: svärta)
- gravand
- grågås
- canadagås (svensk: kanadagås)
- rørhøg (svensk: brun kärrhök)
- stor skallesluger (svensk: storskrake)
- toppet lappedykker (svensk: skäggdopping)
- toppet skallesluger (svensk: småskrake)
- troldand (svensk: vigg)

Blandt fuglearter, der regelmæssigt besøger området, er:
- dværgterne (svensk: småtärna)
- fiskeørn (svensk: fiskgjuse)
- havørn (svensk: havsörn)
- rovterne (svensk: skräntärna)
- splitterne (svensk: kentsk tärna)