Forsiden > Her

Allemandsretten i Sverige

(Svensk: Allemansrätten)

Allemandsretten giver dig lov til at færdes næsten overalt i naturen

Foto: Håkan Vargas S/imagebank.sweden.se

Siden er publiceret / opdateret: 18. oktober 2017
Allemandsretten er nævnt i den svenske forfatning, men der findes ingen selvstændig lov, der beskriver allemandsrettens rettigheder og pligter i detaljer.

Det grundlæggende i allemandsretten - at alle har ret til at færdes i naturen - går langt tilbage i tiden, og derfor henvises ofte til “sedvanan”. Men det ligger ikke helt fast, hvor grænserne for rettighederne og pligterne går, og derfor er allemandretten ofte genstand for livlig diskussion i Sverige.

Allemandsret - hver mands ret

Til forskel fra Danmark har Sverige en allemandsret (svensk: allemansrätt), som betyder "hver mands ret". Allemandsretten giver enhver lov til at færdes næsten overalt i den svenske natur. Hovedreglen i allemandsretten er, at man skal være varsom mod naturen og vise hensyn til mennesker og dyr.

Her kan du læse om de overordnede retningslinjer i allemandsretten. Hvis du er i tvivl om noget, kan du læse om allemandsretten enkelte punkter i deres fulde længde - se Links.

Du må frit gå, cykle og ride i skov og på mark

Du må gå, vandre, løbe, cykle, ride eller stå på ski på andres jord. Du må passere over indhegnede marker og lignende. Husk at lukke låger, så dyrene ikke slipper løs.

Man må dog ikke færdes på jord med afgrøder, nyplantet skov osv., hvor man kan skade afgrøder eller beplantning. Man må heller ikke færdes i private haver eller på jord tæt på private boliger, også selv om området ikke er indhegnet. Ind imellem misfortolkes allemandsretten af folk, som fx går ind i private haver og plukker blomster i staudebedet, og så regnes det for indtrængen.

Man må ikke ride på sårbare marker, og i mange kommuner er det ikke tilladt at ride på vandrestier og motionsstier. Allemandsretten giver derfor færre rettigheder for den som rider, end for den som færdes til fods i naturen.

Hvis man cykler uden for stierne, skal man passe på ikke at skade beplantningen.

SE OGSÅ

- Vanderuter i det sydlige Sverige
- Cykelruter i det sydlige Sverige

Du må plukke vilde bær, svampe mv., som ikke er fredede

Du må plukke vilde bær, fx Vilde svenske blåbær, blomster og svampe (se også På svampejagt i Sverige), som ikke er fredede. Fredningsbestemmelserne kan variere fra län til län. Som udgangspunkt er alle orkidéer fredede.

Man må ikke fælde træer, tage grene, kviste, bark, blade, agern, bog, nødder eller harpiks fra levende træer.

Allemandsretten giver lov til at plukke bær
Foto: © sydsverige.dk


Du må overnatte i skov og på mark, som andre ejer

Du må campere med 1-3 telte et døgn i skov eller på uopdyrket jord, før turen går videre. Det må ikke være i nærheden af beboelse. Tæt på beboelse skal man altid bede jordejeren om lov. Man skal også altid bede jordejeren om lov, hvis man er en større gruppe. Det er ikke tilladt at campere med fx campingvogn eller autocamper i skov eller på mark, som andre ejer.

SE OGSÅ

Camping i Sverige

Du må overnatte i telt på stranden

Det er tilladt at slå teltet op og overnatte på stranden et døgn, hvis der ikke er huse i nærheden. Husk at undersøge om der er lokale forbud mod at telte, især hvis det er naturreservat eller friluftsområde.

Du må tænde bål, hvis der ikke er risiko for brand

Du må samle tørre grene fra skovbunden (ikke fra levende træer eller træer, der er væltet i stormen) og tænde bål, men aldrig hvis der er fare for brand. Man skal slukke ilden, inden man forlader området. Hvis vejret er tørt, og det ikke har regnet længe, er der ofte forbud mod åben ild. Få information om eventuelle forbud fra regionalradioernes nyhedsudsendelser, trafikmeldinger eller fra lokalpressen, eller hør nærmere på campingpladser og turistbureauer.

Det er forbudt at tænde bål direkte på klipper.

Allemandsretten giver lov til at tænde bål
Foto: Henrik Trygg/imagebank.sweden.se


Man må ikke køre med bil, motorcykel eller knallert i terrænet

For at beskytte naturen er det ikke tilladt at køre med motorkøretøj - herunder autocamper eller med campingvogn - uden for vejene. Det er altså ikke tilladt at køre på strand, i eng eller på mark også selv om der ikke er afgrøder.

Det er tilladt at holde 24 timer på en rasteplads med autocamper eller campingvogn.

Du må sejle på havet, søer og åer og lægge til næsten overalt

Du må færdes med båd på havet, i søer og i åer.

Du må gå i land, fortøje din båd midlertidigt og bade de fleste steder, der ikke er privat grund eller beskyttede områder for fugle og sæler.

Man må kun benytte vandscootere i områder, som Länsstyrelsen (svarende til en dansk region) har udpeget. Kontakt Länsstyrelsen for mere information.

Allemandsretten
Foto: Johan Willner/imagebank.sweden.se


Fiskeri og jagt kræver tilladelse

Du kan frit fiske langs kysterne i Sydsverige, dog kan der være lokale regler.

Man må kun fiske i søer og vandløb, hvis man har tilladelse i form af fiskekort. Kontakt det lokale turistbureau og hør nærmere om fiskekort.

Man må ikke skade eller flytte æg og reder eller fange eller dræbe dyr. Ifølge loven er alle vilde fugle, pattedyr, slanger og padder fredet.

Der er kontrolleret jagt på visse arter. Jagt indgår ikke i allemandsretten.

SE OGSÅ

- Lystfiskeri i det sydlige Sverige
- Elgjagt i Sverige

Man må ikke efterlade affald i naturen

Man må ikke smide affald i naturen. Har man boet i telt eller spist frokost i naturen, skal man altid tage affaldet med sig. Det er ikke tilladt at grave det ned.

Man må ikke stille affaldsposer ved siden af en fuld affaldsbeholder. Glas, dåser og plastic kan forvolde stor skade på vilde dyr, som leder efter mad.

Hunde skal være i snor 1. marts - 20. august

I perioden 1. marts - 20. august skal hunde i naturen være i snor, så de ikke forstyrrer eller skader dyrelivet m.m. Ifølge Allemandsretten skal hunde "hindres i at løbe frit rundt i naturen".

Særlige regler i nationalparker og naturreservater

I nationalparker og naturreservater gælder særlige regler for færdsel og overnatning. Reglerne kan variere fra område til område.

SE OGSÅ

- Nationalparker i Sverige
- Naturreservater i Sverige