Debat


Debat om Vandring

Skriv nyt indlæg - Alle debatter

Kalmarsundsleden

Siden er publiceret / opdateret: 3. april 2017
Kort over sydsverige
Kalmarsundslenden
Foto: © sydsverige.dk


Rutebeskrivelse

Den ca. 83 km lange Kalmarsundsleden begynder nær Bröms på grænsen mellem Blekinge og det østlige Småland, hvor den mødes med Blekingeleden. Herfra går vandreruten nordpå langs østkysten af Småland. Ruten ender i Slakmöre, ca. 35 km nord for Kalmar.

Kalmarsundsleden byder på let vandring. Ruten går gennem et fladt terræn med strandenge og en del løvskov. Langs kysten ses skærgården i form af et utal af øer og holme. Der er gode bademuligheder flere steder. Kalmarsundsleden følger for det meste stier, men også småveje uden trafik af betydning.

På en 18 km lang strækning mellem Bottorp og Ekenäs syd for Kalmar går Kalmarsundsleden også under navnet Möreleden.


Sorte markeringer viser shelters på ruten. Data hentet fra Lantmäteriet april 2016. Den røde linje viser rutens nogenlunde forløb. Zoom ind på kortet og skift evt. til satellit-visning (Sat).Etaper

På første del af ruten mellem Bröms og Stuvenäs i syd går man del på småstier lands vandet, dels på småveje i et åbent landskab nogle hundrede meter fra havet. Inden Stuvenäs kan man tage en smuttur på et par km sydpå ind i Örarevets Naturreservat, hvorfra der er flot udsigt over Kalmarsund. Naturreservatet består af et stort antal holme ud for kysten, hvortil der er delvis adgang via en landtange. Området har et rigt fugleliv. I Stuvenäs, ca. en km nord for naturreservatet, er der mulighed for at overnatte på det smukke Stufvenäs Gästgiveri, hvis man ønsker en vandreferie med komforten i top.

Vend nu tiltage til rutens start i Stuvenäs og gå nordpå. Efter ca. fem km passerer man forbi Värnanäs Skærgård med lave skovklædte eller græsbevoksede øer langs kysten. Området er den vigtigste yngleplads i Østersøen for spættet sæl og rummer også et rigt fugleliv.

Kalmarsundsleden
Foto: © sydsverige.dk

Kalmarsundsleden
Foto: © sydsverige.dk


Ruten fortsætter nordpå ofte tæt ved kysten med småbyer og bademuligheder. I Kalmar – ca. 45 km fra rutens start – går vandreruten forbi Kalmar Slot. Et par km nord for Kalmar kommer man ind i Horsö - Värsnäs Naturreservat med bademuligheder og et shelter / vindskjul, hvor man kan overnatte. Ruten slutter i Slakmöre.

Køb kort over Kalmarsundsleden

Kalmarsundsleden er indtegnet på tre Terrängkartan i målestok 1:50.000, som dækker hele den ca. 83 km lange vandrerute. Kortene er meget detaljerede og viser ruten, shelters på ruten, campingpladser, badestrande mv.

Terrängkartan 518 dækker den sydlige del af Kalmarsundsleden.
Terrängkartan 520 dækker den midterste del af ruten.
Terrängkartan 528 dækker den nordlige del af ruten.
Du kan købe kortene i vores webshop.

Terrängkartan 518. Målestok 1:50.000
518 Torsås
Terrängkartan
Terrängkartan 520. Målestok 1:50.000
520 Kalmar
Terrängkartan
Terrängkartan 528. Målestok 1:50.000
528 Borgholm
Terrängkartan


Markering af Kalmarsundsleden

Vandreruten er markeret, dog ikke strækningen gennem Kalmar by. Kommer man sydfra, slutter rutemarkeringen ved Kalmar Slot. Den begynder igen nord for Kalmar by.

Overnatning

Langs ruten er der toiletter og vindskjul (shelters) til overnatning. Man kan også benytte sig af Allemandsretten og campere i skov eller på mark langs vandreruten.

Pakkeliste

Sådan pakker du en let rygsæk til vandreturen