Lystfiskeri i Rönne å

Siden er publiceret / opdateret: 6. november 2017
Kort over sydsverige
Lystfiskeri i Rönne å
Foto: Ilkka Jukarainen, CC BY-ND 2.0


Havørred og atlanterhavs-laks

Den 83 km lange Rönne å udspringer i Ringsjön midt i Skåne og udmunder ved Ängelholm nordøst for Helsingborg.

Rönne å og dens bifloder er kendt for bestanden af atlanterhavslaks, som søger op i åsystemet i det tidlige forår. Laksene kan svømme op til Klippan, hvor de standses af dæmningen Stackarpsdammen (gul markering på Googlekortet herunder). Ud over denne strækning mellem havet og dæmningen er bifloderne Bäljane å (inden Klippan), Pinne å (løber ud i Rönne å vest for Källna) og Rössjöholms ån kendt for at rumme mange atlanterhavslaks og havørreder, især når der er meget vand i åerne.

Fiskesæson

Fiskesæsonen for havørred går normalt fra førte weekend i marts til 30. september afhængigt af, hvilken å-strækning man fisker i. Du kan dels fange havørred, der har overvintret i åen og nu svømmer tilbage til havet (skal genudsættes), og dels blankfisk. Antallet af havørred stiger i løbet af juni og kulminerer i august og september. Den største havørred fanget i åen vejede 10 kg.

I april måned svømmer de første laks op i Rönne å. Først kommer de store laks på omkring 10 kg, siden i løbet af sommeren de mindre laks. Fiskene vejer i gennemsnit 5-6 kg. Den største lask, der er fanget i Rönne å, vejede 13,5 kg.Køb kort over Rönne å og omegn

Tre Terrängkartan i målestok 1:50.000 dækker den ca. 85 km lange Rönne å fra Ängelholm til Västra Ringsjön. Terrängkartan 507 dækker strækningen mellem Ängelholm og hovedvej E4. Næste kort, Terrängkartan 508, dækker strækningen mellem E4 og Billinge. Tredje kort, Terrängkartan 505, dækker strækningen mellem Billinge og Ringsøerne. Du kan købe kortene i vores webshop.

Terrängkartan 507. Målestok 1:50.000
507 Helsingborg
Terrängkartan
508 Perstorp Terrängkartan
508 Perstorp
Terrängkartan
Terrängkartan 505. Målestok 1:50.000
505 Eslöv
Terrängkartan


Fiskekort

Fiskeretten i åen er desværre fordelt på mange forskellige rettighedsejere. Dele af åen er privat, men nogle strækninger er åbne for lystfiskere ved køb af fiskekort. Det drejer sig bl.a. om:
- Fra åens udløb ved Ängelholm og ca. 10 km opstrøms til "Gåsahalsen" (hvor åen krummer som en gåsehals). Køb fiskekortet hos fx Ängelholm Turistbyrå, se Links.
- Dele af Rönne å gennem Klippan kommune. Fiskekort til Rönneå og Bäljaneå i Klippans Kommune kan købes hos Klippans Sport och Fiskevårdsförening, se Links. Desuden råder Rönneådalens FVO over dele af åen gennem Klippan - kontakt dem for info om fiskekort.

Et fiskekort giver normalt tilladelse til at fange et bestemt antal fisk. Som sportsfisker i Rönne å skal man følge en række regler. Fx er medefiskeri efter laks forbudt, og i marts måned er medefiskeriet helt forbudt. Kontakt det lokale turistbureau og hør nærmere.

Fiskearter

Ud over laks og ørred kan man bl.a. fange aborre, bækørred, gedde og skalle.

Fiskemetoder

Flue og spinder. Medefiskeri efter laks er forbudt.

SE OGSÅ

- Helge å, kendt for sine mange fiskearter
- Kävlingeån, blandt Europas bedste geddeåer
- Geddefiskeri i de sydsvenske søer