badning i diverse søen?

Denne side er blevet vist 5518 gange

Hej!

Jeg har set på billeder at der er en del søer og lignende på routerne, og nogle af dem ser virkelig fine ud. Kan man bade i dem?

Svar på indlægget

ruterne?
Alene i Skåne er der ca. 1000 km afmærkede "Skåneleden ruter" plus andre afmærkede ruter. Sammen med Blekinge, Halland, Kronoberg, Jönkøbings og Kalmar Län er der mindst 2000 km... det er derfor lidt svært at ved hvad du refererer til, når du bare skriver routerne?

Brug din sunde fornuft mht. badning :-)

Jeg har badet i en masse søer ved vandreruter i Sydsverige :-)... Dog ville vandre-kammerater ikke skylle sveden af, da vandet "var grumset" (læses brunt)...

Hovedparten af svenske skovsøer er næringsfattige surt-vands søer med et højt indhold af humus (organisk stof). Af denne grund kan man i moseområder være heldig at finde kødædende planter (soldug og videfedt), som er yderst sjældne i Danmark :-)

Håber at det kan hjælpe :-)
Hej Line,

Jeg er vokset op i Sverige og har badet i utallige skovsøer af div. art. Du kan rolig bade i dem og der findes ofte anlagte offentlige badepladser at benytte. Iflg. allemandsretten har du ret til at bade i alle søer og åer - uanset om der findes badeplads eller ej. Du må sågar benytte andres badebroer hvis det findes, men ikke hvis den ligger lige i en privat have - kun hvis du kan gøre det uden at forstyrre, men du kan jo altid spørge om lov - det er altid velset, hvis du kan finde ejeren.

Svar på indlægget