Forsiden > Her

Allemandsretten i Sverige

Alle har ret til at færdes næsten overalt i den svenske natur. Du må gå, vandre, cykle, sejle, ride og overnatte næsten overalt i naturen, men der er også steder, du ikke må færdes.

Allemandsretten giver dig lov til at færdes næsten overalt i naturen

Bålkaffe på Skuruhatt i Småland. Foto: Magnus Östberg

Siden er publiceret / opdateret: 26. januar 2024
Allemandsretten (allemansrätten) er nævnt i den svenske forfatning, men der findes ingen selvstændig lov, der beskriver allemandsrettens rettigheder og pligter i detaljer.

Det grundlæggende i "allemansrätten", er at alle har ret til at færdes i naturen. Det er en rettighed, går langt tilbage i tiden og derfor henvises ofte til “sedvanan”. Men det ligger ikke helt fast, hvor grænserne for rettighederne og pligterne går, og derfor er allemandsretten ofte genstand for livlig diskussion i Sverige.

Allemandsret - alles ret til at færdes i naturen

Til forskel fra Danmark har Sverige en allemandsret (svensk: allemansrätt), som betyder "hver mands ret". Allemandsretten giver enhver lov til at færdes næsten overalt i den svenske natur. Hovedreglen i allemandsretten er, at man skal være varsom mod naturen og vise hensyn til mennesker og dyr. Husk at i naturreservater og nationalparker gælder særlige regler. Allemandsretten er en individuel ret og gælder ikke for grupper - for eksempel organiserede friluftsaktiviteter i naturen.

Her kan du læse om de overordnede retningslinjer i allemandsretten. Hvis du er i tvivl om noget, kan du læse de enkelte punkter i deres fulde længde - se Links.

Du må frit gå, cykle og ride i skov og på mark, stier og privatvej

Du må gå, vandre, løbe, cykle, ride eller stå på ski på andres jord og privatvej. Du må passere over indhegnede marker og lignende. Husk at lukke låger, så dyrene ikke slipper løs. Jordejere kan sætte bom op for deres privatvej - for eksempel skovveje - med adgang forbud for motorkøretøjer, men ejeren kan ikke forbyde nogen at gå, cykle eller ride på vejen så længe vejen ikke tager skade. Dette gælder naturligvis ikke privatvej ind til villaer, på golfbaner mv, derimod på privatveje, for eksempel gennem skove mv.

Du har ret til at gå på andres vej
Du har ret til at gå på andres vej. Foto: Alexander Hall/imagebank.sweden.se


Du må dog ikke færdes på jord med afgrøder, nyplantet skov osv., hvor du kan skade afgrøder, beplantning eller den naturlige vegetation. Du må heller ikke færdes i private haver eller på jord tæt på private boliger (kaldes Hemfridszon), også selv om området ikke er indhegnet. Indimellem misfortolkes allemandsretten af folk, som for eksempel går ind i private haver og plukker blomster i staudebedet, og så regnes det for indtrængen.

Du må ikke ride på sårbare marker, og i mange kommuner er det ikke tilladt at ride på vandrestier og motionsstier. Allemandsretten giver derfor færre rettigheder for den som rider, end for den som færdes til fods i naturen. Den gælder ikke på golfbaner.

Hvis du cykler uden for stierne, skal du passe på ikke at skade beplantningen.

SE OGSÅ

- Vandreruter i det sydlige Sverige
- Cykelruter i det sydlige Sverige

Du må plukke vilde bær, svampe mv., som ikke er fredede

Du må plukke vilde bær, for eksempel Vilde svenske blåbær, blomster og svampe (se også På svampejagt i Sverige), som ikke er fredede. Fredningsbestemmelserne kan variere fra län til län. Som udgangspunkt er alle orkidéer fredede.

Du må ikke fælde træer, tage grene, kviste, bark, blade, agern, bog, nødder eller harpiks fra levende træer.

Du har ret til at plukke bær i naturen
Du har ret til at plukke bær i naturen. Foto: © sydsverige.dk


Du må overnatte i skov og på mark, som andre ejer

I må campere med 1-3 telte i et enkelt døgn på uopdyrket jord eller i skoven, før turen går videre. Det må ikke være i nærheden af beboelse. Tæt på beboelse skal man altid bede jordejeren om lov. Man skal også altid bede jordejeren om lov, hvis man er en større gruppe. Det er ikke tilladt at campere med campingvogn eller autocamper i skov eller på mark, som andre ejer. Der gælder særlige regler for overnatning i bl.a. naturreservater og nationalparker, hvor det som udgangspunkt ikke er tilladt at overnatte i telt.

Shelters GPX-fil

Køb GPX-fil til din mobiltelefon (smartphone) med alle shelters

I vores webshop kan du købe et digitalt kort til din mobil med næsten alle shelters i Sydsverige. Se: Køb GPX-fil med næsten alle shelters i Sydsverige

Du må overnatte i telt på stranden

Det er tilladt at slå teltet op i et døgn og overnatte på stranden, hvis der ikke er huse i nærheden. Husk at undersøge om der er lokale forbud mod at telte, især hvis det er naturreservat eller friluftsområde.

Du må overnatte i skov og på mark, som andre ejer
Foto: Apelöga/imagebank.sweden.se


SE OGSÅ

Camping i Sverige

Du må tænde bål, hvis der ikke er risiko for brand

Du må samle tørre grene fra skovbunden (ikke fra levende træer eller træer, der er væltet i stormen) og tænde bål, men aldrig hvis der er fare for brand. Du skal slukke ilden, inden du forlader området. Hvis vejret er tørt, og det ikke har regnet længe, er der ofte forbud mod åben ild. Undgå at tænde bål klipper eller store sten, og udlad at tænde bål i skovbunden eller andre steder, hvor ild og gløder kan sprede sig. Få information om eventuelle forbud fra regionalradioernes nyhedsudsendelser, trafikmeldinger eller fra lokalpressen, eller hør nærmere på campingpladser og turistbureauer.

Det er forbudt at tænde bål direkte på klipper.

Allemansretten giver lov til at tænde bål de fleste steder i naturen
Foto: Henrik Trygg/imagebank.sweden.se


Du må sejle på havet, søer og åer og lægge til næsten overalt

Du må færdes med båd på havet, i søer og i åer.

Du må gå i land, fortøje din båd midlertidigt og bade de fleste steder, der ikke er privat grund eller beskyttede områder for fugle og sæler. I fuglebeskyttelsesområderne er det forbudt at gå i land eller padle tæt på kysten i fuglenes yngletid fra april til juli. Spørg de lokale svenskere, om der er "Fågelskyddsområden" i nærheden.

Du må kun benytte vandscootere i områder, som Länsstyrelsen (svarende til en dansk region) har udpeget. Kontakt Länsstyrelsen for mere information.

Du må klatre på klipper

Du må klatre på klipper hele året, for eksempel på klipperne på Kullen, hvis du viser hensyn til dyr og natur, og ikke forstyrrelser ynglende fugle m.v.

Fiskeri og jagt indgår ikke i allemandsretten
Fiskeri og jagt indgår ikke i allemandsretten. Foto: Johan Willner/imagebank.sweden.se


Fiskeri og jagt

Fiskeri indgår ikke i allemandsretten, men den har stor betydning for dine muligheder for at fiske: Du kan frit fiske langs kysterne i Sverige, og her kan det være nødvendigt at gå over andres jord, for at komme ned til fiskestedet. Dog kan der være fredningszoner mv. ved å-udløb i havet, hvor du ikke må fiske, se lokale regler. Du må gerne benytte bade- og bådebroer ved andres grund til at fiske fra. Hvis den, der ejer bade- eller bådebroen selv skal benytte den, skal du flytte dig derfra. Du må kun fiske i søer og vandløb, hvis du har tilladelse i form af fiskekort. Kontakt det lokale turistbureau og hør nærmere om fiskekort.

Heller ikke jagt indgår ikke i allemandsretten. Der er kontrolleret jagt på visse arter, for eksempel elge. Hvad angår andre dyr må ikke skade eller flytte æg og reder eller fange eller dræbe dyr. Ifølge loven er alle vilde fugle, pattedyr, slanger og padder fredet.

SE OGSÅ

- Lystfiskeri i det sydlige Sverige
- Elgjagt i Sverige

Hunde er velkomne i naturen

I perioden 1. marts - 20. august skal hunde i naturen være i snor, så de ikke forstyrrer de vilde dyr og deres unger. Resten af året kan hunden være løs, forudsat at man som hundeejer har kontrol over den, så den ikke løber efter vildtet. Ifølge Allemandsretten skal hunde "hindres i at løbe frit rundt i naturen".

Hunde må ikke løbe efter vildtet
Foto: Alexander Hall/imagebank.sweden.se


Du må ikke køre med bil, motorcykel eller knallert i terrænet

For at beskytte naturen er det ikke tilladt at køre med motorkøretøj - herunder autocamper eller med campingvogn - uden for vejene. Det er altså ikke tilladt at køre på strand, i eng eller på mark også selv om der ikke er afgrøder.

Det er tilladt at holde 24 timer på en rasteplads med autocamper eller campingvogn. Se Rastepladser i Sydsverige, hvor du kan købe en GPX-fil til mobilen, der viser alle rastepladserne foruden din egen position.

Du må ikke efterlade affald i naturen

Du må ikke smide affald i naturen. Hvis du har boet i telt eller spist frokost i naturen, skal du altid tage affaldet med dig. Det er ikke tilladt at grave det ned.

Du må ikke stille affaldsposer ved siden af en fuld affaldsbeholder. Glas, dåser og plastic kan forvolde stor skade på vilde dyr, som leder efter mad.

Særlige regler i nationalparker og naturreservater

I nationalparker og naturreservater gælder særlige regler for færdsel og overnatning, så her gælder allemandsretten ikke. Reglerne kan variere fra område til område.

SE OGSÅ

- Nationalparker i Sverige
- Naturreservater i Sverige
- Nøglebiotoper i Sverige. Nøglebiotoper har høj naturværdi og stor betydning for skovens planter og dyr.