Typekoder ifm. køb af feriehus i Sverige

Denne side er blevet vist 6227 gange

Hvad betyder de forskellige typekoder for fritidshuse i Sverige? Jeg har et hus i kikkerten, hvor der står ”Typekode 213” (Typkod 213, Småhusenhet, tomtmark med byggnad Byggnadsvärde mindre än 50 000 kr.”). Jeg er i tvivl om, hvad dette betyder/indebærer.

Andre firtidshuse til salg har andre typekode. Ved I, eller har I en beskrivelse af disse typekoder?

Svar på indlægget

Hej Ina,

Du kan finde en liste og kort beskrivelse af typekoder via denne link:
[LINKET VIRKER IKKE: SIDEN ER FLYTTET ELLER FJERNET]

De mest aktuelle for ødegårde og fritidshuse er 213, 220 (småhus - helår) og 221 (småhus - fritid). Typekoderne har ikke den store praktiske betydning og det er meget almindeligt med kode 213 for især gamle ødegårde. Taxeringsvärdet har ikke noget med markedsværdi at gøre for gamle huse ude på landet - det er som vinden blæser. I princippet skal taxeringsvärdet modsvare 75% af markedsværdien for nybyggede huse i bymæssig bebyggelse. Jo ældre huset er og jo mere ude på landet det ligger, desto mere bliver det regnet ned - indtil værdien kommer under 50.000, hvorefter husværdien regnes som 0 i skattemæssigt henseende.

Det betyder at du ikke skal betale svensk ejendomsskat (nu heder kommunal ejendomsafgift istedet) for huset, men kun for selve grunden. Hvis du laver omfattende renovering eller bygger til og oplyser Skatteverket om dette (de sender spørgeskemaer ud ca. hvert 3:e år), vil værdien sikkert igen komme over 50.000 og så skal der betales afgift. Det er meget almindeligt at ejeren er meget \"sparsom\" med oplysninger til Skatteverket, for at minimere sin afgift - så taxeringsvärdien og dermed typekoden kan nogle gange være misvisende.

Derudover kan typekoden spille en mindre rolle når det kommer til finansiering i en svensk bank, men de fleste banker tager større hensyn til hvordan du har til hensigt at bruge ejendommen, end til typekoden. Du kan typiskt låne mere til et hus som du bor i helårs end til et fritidshus. Hvis du låner i en dansk bank har dette generelt ingen betydning. Der er i øvrigt ingen regler der forhindrer at du benytter et helårshus (220) som fritidshus eller fritidshus (213, eller 221) som helårshus - det bestemmer du helt selv.

Ved nybyggeri er der lidt lempeligere regler for fritidshuse end for helårshuse.

Nogle gang kan du også støde på 110 (land/skovbrug - ubebygget), 113 (land/skovbrug med bolig < 50.000) eller 120 (land/skovbrug- bebygget). Køb af en sådan ejendom kan kræve godkendelse fra Länsstyrelsen (amtet), hvis ejendommen ligger i et særligt affolket område - og det gør de ejendomme danskere er interesseret i som hovedregel. Dette er dog mest en formalitet og et spørgsmål om et ansøgningsgebyr på SEK 3.200. Der skal være over to tønder land (10.001+ m2) for at der kan være tale om land/skovbrugsejendom.

De venligste hilsener,

Jens Christian Nielsen
Ødegårde.dk
Her er den seneste oversigt over typekoder:
[LINKET VIRKER IKKE: SIDEN ER FLYTTET ELLER FJERNET]
De bliver løbende opdateret, og linkene bliver ændret.. Ellers søg \"Aktuella typkoder\" inde på skatteverkets hjemmeside for at finde de seneste..
Vh Steen
Tak for linket. Det var virkelig brugbart, da jeg selv står med samme udfordring i forbindelse med mit eget feriehus.
Tak for linket. Det var virkelig brugbart, da jeg selv står med samme udfordring i forbindelse med mit eget feriehus.

Svar på indlægget