allemandsretten

Denne side er blevet vist 4636 gange

Hvordan forståes allemandsretten. Vi har kig på en ødegård som ligger ene og alene som vi ønsker. grunden skal dog udstykkes og vejen til huset går direkte gennem grunden dvs den går mellem hus og udhus hvor den slutter, manden der ejer skoven omkring har han således ret til at køre ind og ud som det passer ham? Derudover er det sælgers plan at leje skoven vi ikke får med i udstykningen til jægere...vi er derfor nervøse for at der kommer jæger og skovejer kørene/gående ind på vores grund? Lyder måske lidt hysterisk, men vejen er lige foran vinduerne til huset og da vi ar mindre børn og netop ønsker fred og ro er det ikke ønskeligt med fremmede trafik foran hoveddøren. Så hvad kan man kræve- eller har man ingen mulighed for restriktioner grundet allemandsretten?

Svar på indlægget

Det grundlæggende i Allemandsretten er, at man må færdes i naturen, uanset hvem der ejer jorden. Som jordejer må man altså ikke sætte skilte med ”Privat” og ”Adgang forbudt” op ved sin jord for at hindre, at folk passerer igennem området. Men spørgsmålet er, i hvor høj grad man som jordejer er sikret "privatliv" på sin grund. I jeres tilfælde vil jeg mene, at der er to forhold der spiller ind. Som I skriver går vejen op til huset, hvor den slutter. Dvs. når man følger vejen, kommer man op til huset og haven / grunden (det som svenskerne vil kalde en ”tomt”), og der gælder Allemandsretten ikke. Det er forbudt et gå igennem jordejerens have og den del af grunden, der ligger umiddelbart ved huset. Så hvis vejen ender ved huset, vil jeg mene at der er adgang forbudt for offentligheden. På den anden side er der ”sædvanen” eller praksis: Hvis skovejeren hidtil har benyttet vejen til at komme frem til sin skov, kan det måske være svært at hindre ham adgang – men det er et gæt. I må undersøge evt. lokale retningslinjer – spørg ejendomsmægleren, han må vide det.

Det svenske Naturvårdsverket har lavet denne pjece om Allemandsretten og lovgivningen på området – den kan jeg anbefale at I kigger i:
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8161-6.pdf

Se også vores side om Allemandsretten: http://www.sydsverige.dk/?pageID=338
Hej steen
Tak for dit svar - jeg må forhøre mig nærmere hos ejendomsmægleren. Vi er meget interesseret i huset så den er lidt svær..
Hilsner Rikke
Jeg vil blot sige at jeg er enig med Steens svar ovenfor, dvs. allemandsretten gælder ikke omkring beboede huse eller i folks private haver.

Derimod kan der være tinglyst en vejeservitut, brugsret eller lignende belastning på ejendommen, der giver en nabo eller anden ret til at benytte vejen igennem grunden. Dette er meget ofte tilfældet ved udstykninger, selvom det kun handler om en traktorvej/hjulspor ind i skoven, som skovejeren vil kunne benytte også i fremtiden.

I tingbogen (fastighetsregistret) kan I se hvilke servitutter (servitut) eller brugsretter (nyttjanderätter) der findes registreret som belastning (last) eller fordel (förmån) for ejendommen. Ejendommen kan også have andel i et fællesanlæg (gemensamhetsanläggning - GA), der typisk omhandler vejforeninger. Dette fremgår i givet fald også af tingbogen.

Hvis I ikke har et udtræk af tingbogen allerede, kan I be mægleren om det eller ringe til Lantmäteriet og få oplysningerne per telefon eller fax ( www.lantmateriet.se ).

Svar på indlægget