Värnanäs Skærgård

(Svensk: Värnanäs Skärgård)

Siden er publiceret / opdateret: 29. november 2018
Kort over sydsverige
Värnanäs Skærgård er den vigtigste yngleplads i Østersøen for spættet sæl
Värnanäs Skærgård er den vigtigste yngleplads i Østersøen for spættet sæl. Foto: Arnstein Rønning, CC BY 2.0


Lave, skovklædte eller græsbevoksede øer

Värnanäs Skærgård er beliggende ca. 25 km syd for Kalmar og består af en række lave, skovklædte eller græsbevoksede øer langs Smålandskysten.

Yngleplads for spættet sæl

Skærgården er den vigtigste yngleplads i Østersøen for spættet sæl (svensk: knubbsäl). Ud af Østersøens omkring 600 spættede sæler regner man med, at halvdelen lever i Kalmarsund.

Nås kun med båd

Det ca. 15 kvadratkilometer store naturreservat Värnanäs Skærgård støder mod syd op til Örarevets Naturreservat. Skærgårdsøerne kan betragtes fra fastlandet, men kan kun nås med båd. For at beskytte dyrelivet er der dog adgangsforbud til øerne store dele af året. Har du ikke adgang til båd, kan du nøjes med følge en markeret sti langs kysten med udsigt over skærgården.


Värnanäs Skærgård. Klik på symbolerne på kortet for mere info. Du kan også zoome ind / ud på kortet og klikke øverst til venstre for at skifte til satellit-visning.Fugleliv

Skærgården har et rigt fugleliv, bl.a. en stor sildemågekoloni og skarvkoloni foruden mange andre arter, bl.a.:
- fløjlsand (svensk: svärta)
- gravand
- grågås
- canadagås (svensk: kanadagås)
- rørhøg (svensk: brun kärrhök)
- stor skallesluger (svensk: storskrake)
- toppet lappedykker (svensk: skäggdopping)
- toppet skallesluger (svensk: småskrake)
- troldand (svensk: vigg)

Blandt fuglearter, der regelmæssigt besøger området, er:
- dværgterne (svensk: småtärna)
- fiskeørn (svensk: fiskgjuse)
- havørn (svensk: havsörn)
- rovterne (svensk: skräntärna)
- splitterne (svensk: kentsk tärna)