Knutstorps herregård

(Svensk: Knutstorps borg)

Knutstorps herregård

Foto: © sydsverige.dk

Siden er publiceret / opdateret: 5. januar 2024
Maksimér
Kort over sydsverige
AdresseAdresse Adresse
Knutstorps gård
Knutstorp 1081
268 76 Kågeröd
Sverige
GPSGPS GPS
Latitude : 55.98
Longitude : 13.1344
(WGS84: Decimal)
Indstil din GPS

Herregård med danske aner

Herregården Knutstorp syd for Söderåsen har, ligesom mange andre skånske herregårde, danske aner. I 1500-1600-tallet boede en stor del af den danske adel på de næringsrige landbrugsjorde her i Østdanmark.

Her blev Tycho Brahe født

Den verdensberømte danske astronom Tycho Brahe blev født på Knutstorp 14. december 1546. I en egelund over for indkørslen til herregården ses en buste af ham, men hans tilknytning til Knutstorp er begrænset.

Bygningen, hvor Tycho Brahe blev født, er for længst revet ned. Den nuværende herregårdsbygning blev opført af hans far, Otte Brahe, i 1551 fem år efter Tycho Brahes fødsel, og på det tidspunkt boede Tycho Brahe ikke længere på Knutstorp.

Tycho Brahe blev født på Knutstorp herregård
Tycho Brahe foran Knutstorp med inskriptionen "non haberi sed esse", der kan oversættes til "ikke antages for at være noget, men at være det". Foto: © sydsverige.dk


Tychos forældre, Otte Brahe og Beate Bille, tilhørte den danske højadel, og de overlod deres søn til Otte Brahes bror Jørgen Brahe og hans hustru Inger Oxe, så han kunne få en lærd opdragelse. Som 12-årig blev Tycho Brahe indskrevet på Københavns Universitet, og senere i livet skabte han en af Europas første videnskabelige institutioner på øen Hven.

SE OGSÅ

Tycho Brahe Museet på Hven

Herregården er i privateje

Der er ikke adgang til herregården eller haven, men bygningen kan betragtes fra vejen, der løber foran huset. Til venstre for hovedindgangen findes en lille vej, hvor man kan gå rundt om ejendommen til herregårdens bagside, hvor der ligger nogle smukke staldbygninger og længer opført i kampesten.

Knutstorps historie

Knutstorp er kendt siden 1300-tallet. I 1550'erne opførte Otte Brahe en forsvarsborg på stedet, men den blev nedbrændt af danskerne i 1678 under Den Skånske krig (1675-1679). Herregården blev genopført i 1726 og gennemgik i 1840'erne en gennemgribende restaurering. En voldsom brand i 1956 ødelagde de tilhørende fløje, som derefter blev revet ned, så kun hovedhuset står tilbage i dag. Siden 1771 har herregården været ejet af slægten Wachtmeister.

Produktionsbygning på Knutstorp gård
Man kan gå rundt om ejendommen til herregårdens bagside, hvor der ligger nogle smukke staldbygninger og længer opført i kampesten. Foto: © sydsverige.dk