Glasrikets historie

Siden er publiceret / opdateret: 17. juni 2024
Glasriket

De første glasværker blev anlagt i 1600-tallet

Smålands første glasværker blev anlagt i 1600-tallet, men det var først i slutningen af 1800-tallet, at der for alvor kom gang i glasindustrien.

Storhedstiden i slutningen af 1800-tallet

Storhedstiden for Smålands glasværker var sidste halvdel af 1800-tallet. Omkring halvdelen af Sveriges over 77 glasværker lå dengang i Småland. Her var nemlig gode produktionsbetingelser: Masser af skov og dermed energi til glasværkernes ovne, sand fra bunden af søerne, der var et vigtigt råstof til glasfremstilling, vandkraft fra åerne til at drive slibemaskinerne på værkerne, og sidst men ikke mindst masser af billig arbejdskraft.

1800-tallets første halvdel var de smålandske jernværkers tid (se fx Huseby Bruk). Jernværkerne fremstillede alt fra kanoner til gryder og pander, men mod slutningen af 1800-tallet blev jernindustrien ramt af krise, og mange jernbrug lukkede. Og nu stod arbejdskraften fra jernbrugene i kø for at få arbejde på de nye glasværker. Glaspustere med fagkundskab blev ofte hentet fra Tyskland, men der var brug for mange slags folk i de nye glasværker.

Glasarbejdere på Pukeberg Glasbruk
Arbejdskraften var billig og der var masser af den. Foto fra Glasgalleriet på Pukeberg Glasbruk. Foto: sydsverige.dk


32 glasværker i starten af 1900-tallet

Omkring år 1900 beskæftigede Smålands 32 glasværker flere end 2.000 arbejdere. Nogle glasværker begyndte at satse på produkter med et kunstnerisk udtryk. Fremtrædende kunstnere og formgivere blev hentet ind til at udvikle produkterne, og glasproduktionen i Småland blev langsomt internationalt kendt.

SE OGSÅ

- The Glass Factory med Sveriges mest omfattende samling af glaskunst
- Oplev Glasriket - besøg et glasværk

Kun de specialiserede brug kunne overleve

Småbrugene med bredt sortiment blev langsomt udkonkurreret af glasbrug, som satsede på en mere specialiseret produktion. Og de glasbrug, som ikke kunne investere i nye maskiner eller på anden måde rationalisere produktionen havde svært ved at klare sig. Omkring år 1900 blev elkraften introduceret, og det betød indførelse af en lang række eldrevne maskiner, som kunne rationalisere produktionen.

Glasriket Sverige
Foto: Hans Runesson/AB Glasriket


Glasriket omfatter ca. 13 større og mindre glasværker og hytter

I dag eksisterer kun en brøkdel af de glasværker, som gennem tiden blev etableret i Småland. Ca. 13 større og mindre glasværker og "glashytter" markedsfører sig under navnet ”Glasriket”, men der er ikke produktion på dem alle. Flere glasværker har kun en butik.

Op gennem 00'erne er produktionen ophørt på flere af glasværkerne, for siden hen at blive genoptaget. Mange glasværker har været inde i en desperat overlevelseskamp. De fleste af de værker, der i dag er tilbage, har glaskunst som den primære produktion, og de klarer sig generelt godt.

SE OGSÅ

Glasværker i Sverige