Höö Naturreservat - 200 arter vilde blomster

Siden er publiceret / opdateret: 4. januar 2024
Maksimér
Kort over sydsverige
GPSGPS GPS
Latitude : 56.6592
Longitude : 14.1841
(WGS84: Decimal)
Indstil din GPS
Lille vej i Höö Naturreservat
Höö. Foto: Carina Glanshagen, Älmhult Kommun


Øen Höö

Naturreservatet Höö er beliggende på den lille ø med samme navn i søen Möckeln nord for Älmhult. Øen er forbundet til fastlandet med en lille bro. Landskabet på Höö er kuperet med en mosaik af løvskov, marker, enge, græsgange med et stort antal vilde blomster.

Et gammelt landbrugslandskab

På øen har bønderne gennem århundreder haft agerbrug, sat kreaturerne på græs og høstet hø til vinterfoder - deraf navnet Höö. Det var et arbejdskrævende landbrug, som man ophørte med i Sverige efter anden verdenskrig.

På øens højderyg ses en gammel gård (privat område), og her fortsatte man med den gamle landbrugsmetode frem til 1969, hvor Höö blev udlagt til naturreservat.

Höö
Tørken i sommeren 2018 gik hårdt ud over engene på Höö. Foto: © sydsverige.dk

Höö
Foto: © sydsverige.dk


Engene på Höö

Engene var før i tiden livsnerven i landbruget. Herfra hentede bønderne hø til dyrenes vinterfoder. Og fra dyrene fik de gødning til markerne, som skulle levere det daglige brød. I dag sørger myndighederne for, at området bevarer sit særpræg, bl.a. ved at engene bliver slået hvert år, og træerne stynes som i gamle dage, så smågrenene kan bruges til at vinterfodre dyrene. Området har omkring seks hektar eng beliggende omkring den gamle gård. For at undgå at græs og blomster bliver trampet ned, er det forbudt at gå i engen.

Naturreservater, nationalparker og kulturreservater i Sydsverige som GPX-fil

Få vist alle naturreservater, nationalparker og kulturreservater i Sydsverige på din mobiltelefon

I vores webshop kan du købe et digitalt kort med alle naturreservater, nationalparker og kulturreservater i Sydsverige. Kortet ligger på en GPX-fil, du kan hente ned på din mobiltelefon. Vi sender GPX-filen i en mail og en vejledning til, hvordan du installerer en gratis app på din mobil, der kan vise GPX-filen med alle naturområderne.

Fugletårne i Sydsverige som GPX-fil

Få vist fugletårne i Sydsverige på din mobiltelefon

I vores webshop kan du købe et digitalt kort med fugletårne i Sydsverige. Kortet ligger på en GPX-fil, du kan hente ned på din mobiltelefon. Vi sender GPX-filen i en mail og en vejledning til, hvordan du installerer en gratis app på din mobil, der kan vise GPX-filen med alle Fugletårne.


Vilde blomster

Omkring 200 forskellige arter vilde blomster gror på engene, som bliver slået i juli - august, når de fleste blomster har sat frø. De vilde blomster stiller forskellige krav til jordens indhold af vand og næringsstoffer. Man kan bl.a. finde følgende vilde blomster i området
- almindelig knopurt (svensk: rödklint)
- almindelig mjødurt (svensk: älgört)
- almindelig røllike (svensk: röllika)
- bakke-nellike (svensk: ängsnejlika)
- blå anemone (svensk: blåsippa)
- filtet soløje (svensk: solvända)
- gul snerre (svensk: gulmåra)
- hulkravet kodriver (svensk: gullviva)
- hvid anemone (svensk: vitsippa)
- håret høgeurt (svensk: gråfibbla)
- kær-ranunkel (svensk: ältranunkel)
- lav skorsoner (svensk: kornfibbla)
- liljekonval (svensk: liljekonvalje)
- plettet gøgeurt (svensk: jungfru marie nycklar)
- tjærenellike (svensk: tjärblomster)
- tormentil (svensk: blodrot)
- trævlekrone (svensk: gökblomster)

Fuglelivet

Blandt de ynglende fugle i området finder man bl.a. stennäck, mindre flugsnappare og sparvhök.

Vandrestier

Der er flere markerede vandrestier på Höö. Fra øens højderyg ved den gamle gård har man flot udsigt over landskabet og søen Möckeln.

Vejbeskrivelse til Höö

Fra Älmhults centrum: følg den gamle landevej nordpå i retning af den lille by Diö (ikke vej 23). I Diö, 11 km fra Älmhult, fører en vej til venstre mod Höö. Følg vejen fem km til naturreservatet. (Må ikke forveksles med naturreservatet ved Stenbrohult).