Nydala Kloster og klosterhave

(Svensk: Nydala Kloster och Klosterträdgård)

Siden er publiceret / opdateret: 30. august 2023
Maksimér
Kort over sydsverige
AdresseAdresse Adresse
Nydala Kloster
Nydala
570 03 Vrigstad
Sverige
GPSGPS GPS
Latitude : 57.3225
Longitude : 14.3406
(WGS84: Decimal)
Indstil din GPS
Nydala
Foto: Föreningen Nydala klosterträdgård


Grundlagt af munke fra Frankrig

Nydala Kloster ved søen Rusken blev grundlagt i 1143 af cisterciensermunke udsendt fra klostret Clairvaux i Frankrig og er i dag et af de ældste cistercienserklostre i Sverige. Til minde om klostret i Clairvaux, på latin Clara-Vallis (den lyse dal), kaldte munkene deres nye hjem i Sverige for Nova-Vallis (den nye dal), eller Nydala på svensk. Klostret blev grundlagt på en mark, som biskoppen i Linköping havde doneret til munkene. Det blev opført i sten, og det tog omkring 100 år, før de centrale dele af klostret stod færdigt. Klosteranlægget var først fuldt udbygget i midten af 1300-tallet.

Igennem hele middelalderen formåede klostret at tiltrække en strøm af donationer fra adelen, præster, storbønder og borgere. Bl.a. rådede klostret over flere gårde i omegnen.

Anlagt i øde omgivelser

Nydala Kloster er beliggende i et fladt, åbent kulturlandskab. Klostret blev anlagt helt i overensstemmelse med cistercienserordens regler: Det skulle ligge i et frugtbart område langt fra andre bebyggede områder. Det var vigtigt, at cisterciensermunkene levede adskilt fra omverden og samtidig berigede deres indre liv bl.a. gennem bøn og gudstjeneste.

Nydala Klosterhave
De senere år har foreningen Nydala klosterträdgård arbejdet på at anlægge og drive en urte- og humlehave, som den kan have set ud i klostertiden Foto: Föreningen Nydala klosterträdgård


Klosterhaven

Ifølge klostrets regler skulle klostret være selvforsynende med bl.a. grøntsager, frugt og krydderurter. Klosterhaven rummer en lang række af de urter, som sandsynligvis er blevet dyrket af munkene i middelalderen.

SE OGSÅ: Nydala Klosterhave - Fotogalleri

Datidens pensionærer

Som velhavende i middelalderen havde man mulighed for at blive pensionær på klostret. Donerede man et større beløb til klostret, måtte man opføre et hus på klostrets jord, hvor man kunne bo resten af livet. Munkene sørgede for føde og pleje af pensionæren, og klostret arvede hus og løsøre, når pensionæren døde.

SE OGSÅ

- Linnés 1700-tals have i Råshult
- Tycho Brahes renæssancehave på Hven

Klosterkirken

Der er ikke meget tilbage af det oprindelige kloster, men arkæologiske undersøgelser viser, at Nydala Kloster var bygget som et traditionelt cistercienserkloster med en firkantet gård omgivet af fire længer, hvoraf klosterkirken udgjorde den ene.

Klosterkirken, som blev opført i perioden 1143-1266, blev bygget i sten uden udsmykninger eller dekorationer. Klosterkirken blev restaureret omkring 1680 og fik pragtfulde udsmykninger. Kirkens inventar i Barok stil er fra denne periode. I 1790'erne blev kirken ombygget til sognekirke.

Nydala Klosterkirke
Nydala Klosterkirke. Foto: © sydsverige.dk

Gravsten, Nydala Kloster
Når betalingerne for gravstederne stopper, ender de gamle smukke gravsten her ved siden af kirken. Klik på billedet for stor størrelse. Foto: © sydsverige.dk


Musikarrangementer ved klostret

Om sommeren er der musikarrangementer ved Nydala Kloster og ind i mellem forestillinger, som handler om munkenes ankomst til Nydala i 1143, baseret på de virkelige hændelser.

Christian Tyran og mordene i Nydala

I 1520 drog danske styrker gennem det nordlige Småland, hvor de bl.a. plyndrede Nydala Kloster. Året efter, i februar 1521, var den danske konge Christian 2. på vej tilbage fra Stockholm, hvor han havde henrettet 80 stormænd, som ville bryde med Kalmarunionen (1397-1523), også kaldet det stockholmske blodbad. På vej hjem til Danmark ankom kongen til Nydala Kloster sammen med sine lejetropper. Her krævede kongen mad og klostrets bedste vin til sig selv og sine mænd. Næste morgen, mens der var morgenmesse i klosterkirken, lod kongen abbeden og munkene fængsle. Soldaterne førte abbeden og flere af munkene ud på søens is og kastede dem bundne i en våge, så de druknede. Ifølge nogle kilder fordi kongen var utilfreds med forplejningen. Det er ikke mærkeligt, at Christian 2. af svenskerne kaldes for ”Christian Tyran”.

Ved middelalderens afslutning ejede Nydala Kloster adskillige godser og gårde i Småland og på Øland. Ved Reformationen i Sverige i 1527 blev alle klostrets jorde og værdier inddraget af den svenske konge Gustav Vasa (1496-1560). Herefter begyndte klostret at forfalde.

I 1568, under Den nordiske syvårskrig (1563-1570), plyndrede og brændte danske tropper klosterbygningen.

I 1646 kom jorden omkring klostret i privateje og blev til Nydala Gods eller Nydala Herregård (svensk: Nydala herrgård), hvis nuværende hovedbygning er fra 1790 og et smukt eksempel på sengustaviansk arkitektur (Nyklassicisme). Slottet ligger syd for klostret.

Beliggenhed

Nydala Kloster og klosterhave er beliggende ved vej 127 ca. 23 km nordøst for Värnamo.