Gotisk stil

Sankta
Sankta Maria kyrka i Helsingborg er en teglkirke fra 1400-tallet i gotisk stil (og siden ændret og bygget til i flere omgange). Bemærk de murede støttesøjler (stræbepiller), som skulle støtte de forholdsvis tynde vægge. Foto: Guillaume Baviere, CC BY 2.0


Byggestil ca. 1250-1550

I Danmark (herunder Skåne, Blekinge og Halland) var byggestilen udbredt ca. år 1250-1550.

Kendetegn

Gotisk stil kaldes også for spidsbuestil. Byggestilen er mest fremtrædende i kirkebyggeriet. Den gotiske kirke skulle give den besøgende en større religiøs oplevelse end den romanske kirke kunne. Der skulle mere lys ind i kirkerummet, eftersom lys ansås for et gudeligt symbol. Det krævede større vinduer, højere vægge og i det hele taget større kirkerum, som igen krævede en anden byggeteknik.

Løsningen var opadstræbende former som spidsbuede vinduer, krydshvælvinger i loftet som var stærkere end de romanske tøndehvælvinger samt udvendige stræbepiller (en slags støttesøjler), som skulle støtte de forholdsvis tynde vægge. Derved kunne man bygge højere end før, bl.a. domkirker og katedraler med høje slanke tårne.

Eksempel

Ystad Kloster
Sankta Maria kyrka i Helsingborg
I Danmark: Roskilde Domkirke og Århus Domkirke

Relaterede artikler

Romansk stil (ca. 1050-1250)
Gotisk stil (ca. 1250-1550)
Renæssance (ca. 1536-1660)
Barok (ca. 1630-1735)
Rokoko (ca. 1735-1775)
Nyklassicisme (ca. 1760-1840)
Historicisme (ca. 1830-1900)