Romansk stil

Byggestil ca. 1050-1250

I Danmark (herunder Skåne, Blekinge og Halland) var byggestilen udbredt ca. år 1050-1250.

Den romanske byggestil har hentet både navn og inspiration fra romersk byggeskik. Stilen kaldes også rundbuestil i modsætning til den gotiske, der kaldes spidsbuestil. De tidligste kirker i Danmark er opført i romansk stil. Kirkerne er bygget i natursten eller - fra midten af 1100-tallet - teglsten.

Kendetegn

En romansk bygning giver et massivt og tungt indtryk med de tykke vægge i natursten / kampesten eller mursten / munkesten og få og smalle vinduer. Man kan kende den romanske stil på rundbuen, hvælvvingerne og de geometriske mønstre. Dør- og vinduesåbninger er som regel rundbuede foroven. Det samme er kupler og tøndehvælvingen som bærende element inde i bygningen.

Romansk byggestil
De tidligste romanske kirker var typisk rektangulære bygninger. Med tiden fik kirkernes grundplan basilikaform, dvs. de blev tredelt, hvor første del (A) var skibet, anden del (B) koret og trejde del (C) apsis. Til grundplanen kunne også føjes et tværskib, så den lignede et kors.

Eksempler

Dädesjö gamla kyrka
Dalby Helligkorskirke
Lunds Domkirke

Relaterede artikler

Romansk stil (ca. 1050-1250)
Gotisk stil (ca. 1250-1550)
Renæssance (1536-1660)
Barok (ca. 1630-1735)
Rokoko (ca. 1735-1775)
Nyklassicisme (ca. 1760-1840)
Historicisme (ca. 1830-1900)