Fiskearter - svenske og danske navne

Danske og svenske fiskenavne
Foto: Johan Willner/imagebank.sweden.se


Svensk
Abborre
Benlöja
Braxen
Bäcknejonöga
Bäcköring
Björkna
Elritsa
Färna
Gädda
Gärs
Gös
Havsnejonöga
Havsöring
Lake
Lax
Löja
Mal
Mört
Regnbåge
Sandkrypare
Sarv
Signalkräfta
Sik
Siklöja
Sill
Skrubbskädda
Stensimpa
Sutare
Älvsik
Öring
Ål

Dansk
Aborre
Grundling
Brasen
Bæklampret
Bækørred
Flire
Elritse
Døbel
Gedde
Hork
Sandart
Havlampret
Havørred
Knude
Laks
Grundling
Malle
Skalle
Regnbueørred
Grundling
Rudskalle
Krebs
Alm. helt
Heltling
Sild
Skrubbe
Ferskvandsulk
Suder
Helt
Ørred
ÅlSE OGSÅ

Fiskesøer og -åer i Sydsverige