Kanoruten Helge å øvre å-løb ved Möcklen i Småland

(Svensk: Kanotled Helgeån)

Siden er publiceret / opdateret: 22. marts 2024
Kort over sydsverige
Kanoferie på Helge å
Foto: Jonas Hasselgren/Utefoto, CC BY 2.0


Maj til september

Kanoruten med lejrpladser er åben 1. maj - 30. september.

To ruteforslag på henholdsvis 50 km og 35 km

Vælg mellem to ruter. En øst-vestlig rute på 50 km, som er en af de helt store kanoruter i det sydlige Sverige. Du kan også padle en syd-nord-gående rute fra Älmhult i syd op til Ryssby i nord, men tur på omkring 35 km, og det dobbelte retur. Denne rute følger primært søer.

Kanorute 1: Virestadsjön - Gustavsfors (50 km)

Den 190 km lange Helge å - også kaldet Helgeån på svensk - udspringer i Virestadsjön i Småland og munder ud i Hanöbugten syd for Åhus i Skåne. Ruten Helge å fra Virestadsjön i øst til Gustavsfors i vest - i alt ca. 50 km - er en af de helt store kanoruter i det sydlige Sverige, se den mørkeblå rute på kortet herunder. Tidligere kunne man padle helt ned til Osbysjön i Skåne, men i 2010 blev dæmningen ved Hästberga Kraftverk ødelagt, og siden da har det været forbudt at padle syd for Gustavsfors, hvor der er meget stærk strøm og store sten stikker op af vandet.

Kanotur på Helge å ved Möcklen

Kortet er oprettet af sydsverige.dk.
Kortet viser de to ruteforslag. Rute 1 fra Välje Badplads i øst til Gustavsfors i vest markeret med blåt. Rute 2 fra Älmhult i syd (hvor du kan leje kano - læs mere længere nede på siden) til Ryssby i nord. Denne rute er markeret med gråt.

Røde markeringer viser kanolejrpladser undervejs (kaldes kanot-rastplatser på svensk). Grøn markering viser campingplads.

Du kan ikke klikke eller zoome på kortet ovenfor.Kanorute 1: Rutebeskrivelse fra Virestadsjön til Gustavsfors


Flere af kysterne og øerne undervejs på ruten er fuglebeskyttelsesområder, hvor det er forbudt at gå i land fra 1/4 til 31/7.

Virestadsjön – Bråthult: ca. 8 km
Overvejende padning på sø. Niveauforskel: to meter. Ruten starter ved Välje badplats i Virestadsjön ca. 13 km nordøst for Älmhult, hvor der ligger en lejrplads / naturcamping med shelter, toilet, vand mv. GPS-koordinater til lejrpladsen / naturcampingen: 56.6059, 14.32738 (WGS84: Decimal). Lejrpladsen kan i sjældne tilfælde være oversvømmet ved høj vandstand, hvor det også vil være svært at parkere. Der er ingen løft på ruten.

Bråthult – Möllekulla - Såganässjön: 16 km
Overvejende padling på å. Niveauforskel: 0 meter. Ved normal vandstand er der ingen løft undervejs. Ruten fra lejrpladsen i Bråthult går gennem et par fuglesøer, hvor man skal være stille for ikke at forstyrre fuglelivet. I tørre perioder og midt på sommeren kan vandstanden være meget lav i åen. Du bør derfor indlede kanoturen ude i søen Möcklen og derfra padle op i åen for at se, hvor langt du kan komme op.

Såganässjön - Kattesjön – Diö: ca. 4 km
Overvejende padling på sø. Niveauforskel: fem meter.
Fra lejrpladsen ved Såganäs går ruten op mod Diö, hvor der er et løft, inden man padler ud i søen Möckeln.

Diö - Byvärma Älvanäs (tværs over søen Möcklen): ca. 7 km
Fra Diö går kanoturen tværs over Möcklen til Byvärma Älvanäs. I søen ligger flere store øer, så fra Diö kan man ikke se til Byvärma Älvanäs. Ude i Möcklen ligger den store ø "Höö". Her findes en lille lejrplads ved øens p-plads. P-pladsen ligger ca. 100 meter vest for den lille bro, der fører over til øen. Frem for at padle tværs over søen, kan man også padle ned til Älmhult, hvor der ligger en campingplads.

Byvärma Älvanäs – Bergagården: 12 km
Ruten Byvärma Älvanäs – Bergagården er først padling på å og derefter overvejende padling på sø. Niveauforskel: to meter.
Ingen løft, dog er der en svær passage, som kan give anledning til løft. Undervejs ligger en lejrplads ved Björkö / Oshult.

Bergagården – Gustavsfors: ca. 3 km
Å-padling. Lejrplads ved Gustavsfors
Her ender kanoturen.


Kanoruten ender ved Gustavsfors. Lige efter det rolige vand, hvor man lægger til, skifter åen karakter og bliver meget stenet (ved lavvande). Video: sydsverige.dk. Varighed: 15 sekunderLukkede strækninger som ikke længere må padles

Gustavsfors - Fredriksfors: 3 km
Den korte strækning fra Gustavsfors og videre til Fredriksfors er lukket på grund af meget svære fosser! Ved lav vandstand er strækningen fuld af store sten, og ved høj vandstand er fosserne meget svære. Afstanden mellem Gustavsfors og Fredriksfors er ca. tre km.

Fredriksfors - Delary - Halleryd - Kornberga: ca. 20 km
Niveauforskel: 27 meter.
Også denne del af ruten er forbudt at padle pga. sten i vandet og strømmen er flere steder kraftig.

Vandfald ved Halleryd
Fosser ved Linnefalla Kvarn mellem Delary og Halleryd. Denne del af åen er ikke længere farbar i kano. Foto: © sydsverige.dk

Vandfald ved Halleryd
Lille hyggeligt vandfald (højde ca. 50 cm) lige inden Hallaryd. Denne strækning er ikke længere farbar. Foto: © sydsverige.dk


Kornberga - Visseltofta - Hästberga Kraftverk: 13 km
Niveauforskel otte meter.
NB: I november 2010 blev dammen med vand ved Hästberga Kraftverk ødelagt. Vandet fossede ud af dammen, og man må derfor ikke padle strækningen mellem Visseltofta kanotplats og Skeingesjön. Der er stærk strøm i åen og store sten stikker op.

Hästberga Kraftverk – Skeingesjön - Osbysjön: 16 km
Niveauforskel 13 meter.
NB: Man må ikke padle strækningen mellem Visseltofta kanotplats og Skeingesjön.

Kanorute 2: Ryssby - Älmhult (ca. 35 km)

En alternativ rute er den nord-sydgående rute fra Ryssby ned til Älmhult markeret med gråt på kortet herover med lejrpladser undervejs.

Sværhedsgrad - både rute 1 og 2

Ruten er også egnet til familier med lidt større børn.

Vandstanden i hele åen varierer i årets løb. Om foråret er der ofte høj vandstand, og så er der stærk strøm i faldene. Også ved længerevarende regn står vandet højt. Om sommeren og efteråret er vandstanden ofte lavere, og så kan store sten i strømfaldene volde problemer. I meget tørre somre kan Helge å udtørre flere steder mellem Virestadssjön og Möcklen

Selv et let strømfald kan altså være vanskeligt at passere ved lav eller høj vandstand. Vær altid forsigtig, når du kommer til et strømfald. Er du usikker eller uøvet kanoroer, så stop inden strømfaldet, find en egnet rute eller træk kanoen forbi strømfaldet. Ved høj vandstand er strømmen mange gange stærkere og meget kraftigere. Derfor kan det være umuligt at padle ind til bredden eller hurtigt skifte kurs. Forsøg derfor at se langt frem ad åen, når du ror, og vælg i god tid en sikker rute, så du slipper for at skulle foretage hurtige sving.

Kanoudlejere i området

- Smallland Canoes ved søen Lokasjön i udkanten af Markaryd.

- Kanocentralen i Agunnaryd ligger i den nordlige del af kanoruten, dvs. nord for søen Möcklen.

Helge å ved Möcklen GPX-fil

Køb kanoruten (både kanorute 1 og 2) som GPX-fil til din mobiltelefon

I vores webshop kan du købe kortet over Kanoruten Helge å (øvre å-løb) med lejrpladser som en GPX-fil, du kan hente ned på din mobiltelefon. Vi sender GPX-filen i en mail og en vejledning til, hvordan du installerer en gratis app på din mobil, der kan vise GPX-filen med lejrpladser mv. og din egen position.

Der er generelt god mobildækning i området bortset fra enkelte steder, hvor der ikke er dækning. Selv om dækningen svigter, vil du stadig kunne se den foreslåede rute og markeringer af lejrpladser mv. og din egen position.

Ljungby Sverigeserien - Topo50 - blad 16. Målestok 1:50.000
Ljungby
Sverigeserien
Topo50 - blad 16

Køb kort over kanoruten Helge å (både rute 1 og rute 2)

Ljungby Sverigeserien - Topo50 - blad 16 i målestok 1:50.000 dækker både kanorute 1 og kanorute 2 beskrevet her på siden. Kortet viser alle detaljer på ruten, men ikke de særlige lejrpladser til kanopadlere. Du kan købe kortet i vores webshop.Kanotransport

Du skal sørge for at få transporteret kanoen ud til startstedet. Og kanoen skal hentes ved slutningen af ruten. Ring eller send en mail til udlejerne og hør om vilkår, priser m v.

Kanoferie på Helge å
Kanoferie i Sverige. Foto: Smålands Turism AB


Kanorute med lejrpladser undervejs

En af grundene til kanorutens popularitet er, at den er veludstyret med kanolejrpladser, som kan benyttes fra maj til og med september. Lejrpladserne er dog ikke indtegnet på topo50 - terrænkort.

På strækningen Virestadsjön til Gustavsfors findes otte lejrpladser:
- Välje Badplads ved rutens start i Virestadsjön.
- Ved Bråthult (8 km fra Välje Badplads)
- Ved Såganässjön (24 km fra Välje Badplads)
- Ved Diö (28 km fra Välje Badplads)
- Höö i søen Möcklen (32 km fra Välje Badplads)
- Ved Björkö/Oshult (43 km fra Välje Badplads).
- Ved Gustavsfors (ca. 50 km fra Välje Badplads)

I perioder kan dele af ruten været lukket på grund af for høj eller lav vandstand, mv. Kontakt kanoudlejeren for at få den nyeste info om ruten.

Food Outdoors - Kanotur på Helge å i april. Varighed 6:13 minutter. Fra YouTube


Betalingssystemet

Hvis du vil benytte kanosystemet og de gode faciliteter, skal du købe en kanocheck for hver overnatning på lejrpladsen. Kanocheckene koster ca. 100 svenske kr. pr. nat. pr. kano. Du køber checkene hos Älmhults eller Ljungbys turistbyrå eller hos kanoudlejeren, inden du tager ud på ruten. Hver gang du overnatter på en lejrplads langs ruten, lægger du en check i en boks. Checken giver afgang til lejrpladsen med brænde, toiletforhold, affaldsbeholdere m.v. Husk at medbringe telt.

Kanochecken til pladsen ved Sågnässjön kan kun købes på stedet. Her er prisen ca. 100 svenske kr. pr. nat pr. person.

Virestadsjön er det officielle startsted for ruten Helge å
Begynd fx turen i Virestadsjön (øverste røde markering på kortet øverst på siden) som er det officielle startsted for kanoruten Helge å. Her ved Välje Badplats findes toiletter, vand, badestrand, en badebro og en lille naturcamping med shelters. Man kan overnatte i eget telt eller campingvogn for et beskedent beløb. Foto: © sydsverige.dk


Relaterede artikler

- Kanosæsonen i Sydsverige
- Leje af kano og ekstraudstyr
- Transport af kanoen
- Udrustning til kanoturen
- Hvor langt kan man padle på en dag?
- Allemandsretten