Dumme Mosse ved Jönköping - lyngklædt højmose med vandrestier

Dumme Mosse

Dumme Mosse byder på store åbne vidder, duftede fyrreskov og søer. Foto: © sydsverige.dk

Siden er publiceret / opdateret: 3. oktober 2023
Maksimér
Kort over sydsverige
GPSGPS GPS
Latitude : 57.73819
Longitude : 14.04801
(WGS84: Decimal)
Indstil din GPS

Højmose med op til ni meter tykt tørvelag

Dumme Mosse nær Jönköping består overvejende af lyngklædt højmose helt uden større træer. Højmosen får ikke tilført vand fra åer eller vandløb, men kun som nedbør. Derved opstår et iltfattigt og næringsfattigt miljø, hvor de døde plantedele ikke bliver nedbrudt. I Dumme Mosse er tørvelaget 2-9 meter tykt og dannet gennem mange tusinde år. Hist og her i mosen vokser dværgbirk og forkrøblede nåletræer.

Højmosen er omkranset af fyrreskov, som vokser på fast grund, som regel med et tæt krat af Mosebølle, som let kan forveksles med blåbær. Mosebølle (Svensk: Odon) er i familie med blåbær, men hvor blåbær har mørkt frugtkød, som smitter af på fingre og tænder, er Mosebølles frugtkød hvidt og smitter ikke af.

Et rigt fugleliv

Flere store søer i naturreservatet bidrager til højmosens spændende fugleliv med flere ynglende fuglearter bl.a. Trane, Rødstrubet lom, Hjejle, Tinksmed, Gul vipstjert, Engpibe og Storspove. Om vinteren kan man indimellem opleve kongeørn. De bedste steder at opleve fugle er i den nordlige del af Dumme Mosse.


Kortet er oprettet af sydsverige.dk.
Dumme Mosse - kortet viser naturreservatets nogenlunde afgrænsning. Du kan zoome ind / ud på kortet og klikke øverst til venstre for at skifte til satellit-visning.


Overnatning nær Dumme MosseVandrestier gennem Dumme Mosse

I den sydlige del af Dumme Mosse – syd for hovedvej 40 – findes omkring otte km vandresti, heraf to km for barnevogne og handicappede i rullestol. De øvrige ca. seks km består af brædder lagt ud over den fugtige mose. Om vinteren kan du også opleve Dumme Mosse på langrendsski: Området nord for hovedvej 40 har en markeret skirute, der går forbi ca. seks shelterpladser.

Fra den sydlige P-plads følger man en handicapvenlig sti gennem fyrreskov
Fra den sydlige P-plads kan du følge en handicapvenlig sti gennem fyrreskoven, inden du når frem til mosens åbne vidder. Foto: © sydsverige.dk

Dumme Mosse
Foto: © sydsverige.dk


Naturreservater, nationalparker og kulturreservater i Sydsverige som GPX-fil

Få vist alle naturreservater, nationalparker og kulturreservater i Sydsverige på din mobiltelefon

I vores webshop kan du købe et digitalt kort med alle naturreservater, nationalparker og kulturreservater i Sydsverige. Kortet ligger på en GPX-fil, du kan hente ned på din mobiltelefon. Vi sender GPX-filen i en mail og en vejledning til, hvordan du installerer en gratis app på din mobil, der kan vise GPX-filen med alle naturområderne.


Fugletårne i Sydsverige som GPX-fil

Få vist fugletårne i Sydsverige på din mobiltelefon

I vores webshop kan du købe et digitalt kort med fugletårne i Sydsverige. Kortet ligger på en GPX-fil, du kan hente ned på din mobiltelefon. Vi sender GPX-filen i en mail og en vejledning til, hvordan du installerer en gratis app på din mobil, der kan vise GPX-filen med alle Fugletårne.


Her finder du Dumme Mosse

Den 29 kvadratkilometer store højmose Dumme Mosse er beliggende syv km vest for Jönköping. Følg hovedvej 40 fra Jönköping i retning mod Göteborg. Hovedvejen deler Dumme Mosse i en nordlig og en sydlig del. Der er skilt til naturreservatet ved den lille Jönköping lufthavn, hvorfra du kan køre til en P-plads i den sydlige del af Dumme Mosse. Hvis du kan ignorere lyden fra små fly, som indimellem letter fra eller lander i den lille lufthavn, kan du måske godt føle dig hensat til de store moseområder i Nordsverige.

Dumme Mosse
Foto: © sydsverige.dk

Dumme Mosse
Foto: © sydsverige.dk


SE OGSÅ

Store Mosse Nationalpark med imponerende, åbne vidder