Bjuvs Minemuseum

(Svensk: Bjuvs Gruvmuseum)

Siden er publiceret / opdateret: 9. februar 2023
Maksimér
Kort over sydsverige
Åbningstider
Åbningstider 2023:
Minemuseet har normalt åbent fra midten af juni til midten af august, se museets egen web under Links.
AdresseAdresse Adresse
Gruvmuseet
Ågatan 8
267 31 Bjuv
Sverige
GPSGPS GPS
Latitude : 56.0881
Longitude : 12.9215
(WGS84: Decimal)
Indstil din GPS
Bjuvs Minemuseum


Museets udstilling

Minemuseet i Bjuv, ca. 15 km øst for Helsingborg, fortæller om kul- og lerindustrien, som i flere hundrede år prægede området omkring Bjuv. Den sidste mineskakt i Bjuv - skakt 3 - lukkede og slukkede i 1979.

Minemuseet er indrettet i det gamle maskinhus, som hejsede elevatoren op og ned i den 60 meter dybe skakt 3. Der er ikke adgang til selve skakten, men udstillingen giver et godt indtryk af, hvordan arbejdet i minen har fundet sted, og hvordan kulbrydningen satte sit præg på lokalsamfundet.

Arbejdet blev mekaniseret i 1920erne. Indtil da lå minearbejderne i de trange gange og huggede kullet fri med hammer og mejsel. Det var et vanskeligt arbejde med mange ulykker.

Minemuseet i Bjuv - Bjuvs Gruvmuseum
Foto: Gruvmuseet

Kulbrydningen i Nordvestskåne

Kulbrydningen i Skåne startede i egnen omkring Helsingborg i slutningen af 1500-tallet. 200 år senere - i slutningen af 1700-tallet - fandt man store mængder stenkul ved Höganäs syd for Kullen, og i 1800-tallet gik man i gang med at bryde stenkul i Bjuv, Billesholm og Ekeby. I alt er der blevet hentet omkring 30 millioner tons stenkul op fra minerne i det nordvestlige Skåne. Under jorden befinder der sig ca. 500 km minegange, som vidner om kulbrydningen.

SE OGSÅ

- Kleva Gruva, Sveriges ældste kobber- og nikkelmine
- Guldfeber i Småland - besøg de gamle minegange