Kanotur på Rönne å i Skåne

(Svensk: Paddla kanot på Rönne å)

Kanotur på Rönne å

Kanotur på Rönne å. Foto: skane.com © sydpol.com

Siden er publiceret / opdateret: 16. januar 2024
Kort over sydsverige

Fra Västra Ringsjön til Kattegat

Rönne å løber mellem Västra Ringsjön (syd for Höör midt i Skåne) og Ängelholm ved Kattegat. Det er en afvekslende kanorute med både stille etaper, fosser og løft.

Ruten går gennem et afvekslende landskab med primært åbent land (marker) med træer langs åen, men også strækninger med skov. Undervejs passerer man byerne Ljungbyhed, Klippan og Ängelholm.

Rutebeskrivelse

Man kan godt indlede den 85 km lange kanotur ved Rönne ås udspring i Västra Ringsjön og padle helt til Ängelholm. Hvis du derimod begynder turen i Ängelholm, kan du padle til Klippen uden løft, men du kan ikke padle mod strømmen videre op mod Ringsjön på grund af for mange fosser på ruten.

Strækningen Ängelhom-Ljungbyhed er især åbent landbrugsland med lidt skov og træer langs åen. Ruten Ljungbyhed-Ringsjön går i højere grad forbi større områder skov.


Kortet er oprettet af sydsverige.dk.
Kortet viser nogenlunde, hvordan kanoruten forløber. Klik på symbolerne på kortet for mere info. Du kan også zoome ind / ud på kortet og klikke øverst til venstre for at skifte til satellit-visning.Sværhedsgrad

Kanoruten Rönne å er let at padle. De ca. fem løft og mange småfosser mellem Klippan og Ringsjön gør den samlet set let til middelsvær, men også overkommelig for familier med større børn. Ved hvert løft skal kanoen bæres / rulles (husk kanovogn) mellem 100 og 1.000 meter. Der er ingen løft mellem Ängelholm og Klippan.

Køb kort over Rönne å

To kort i målestok 1:50.000 dækker strækningen fra Ängelholm til Stockamöllan ca. fem km nord for Västra Ringsjön. Desuden dækker kortene størstedelen af Nordvestskåne. Helsingborg Sverigeserien - Topo50 - blad 4 dækker strækningen mellem Ängelholm og Klippan. Næste kort, Hässleholm Sverigeserien Topo50 - blad 5, dækker strækningen fra omkring Klippan til Stockamöllan nord for Västra Ringsjön. Dvs. den korte strækning mellem Stockamöllan og Ringsjön er ikke med på kortene. Du kan købe kortene i vores webshop.

Helsingborg Sverigeserien - Topo50 - blad 4. Målestok 1:50.000
Helsingborg
Sverigeserien
Topo50 - blad 4
Hässleholm Sverigeserien - Topo50 - blad 5. Målestok 1:50.000
Hässleholm
Sverigeserien
Topo50 - blad 5


Leje af kano

Blandt kanoudlejere i området kan nævnes:
  • Stisses kanoudlejning ved Rönne å i Ängelholm. Hvis du starter her ved Kattegat, kan du vælge at padle mod strømmen (er ikke kraftig) ind til Klippan for siden at vende om og følge strømmen tilbage til Ängelholm, en tur uden løft undervejs. Du kan også indlede turen i Klippan. Desuden kan du lave ture på flere dage og padle længere ind i Midtskåne. Kanotransport er altid inkluderet i prisen, når kanoturen skal begynde længere oppe ad åen.
  • Rönneådalens kanoudlejning i Ljungbyhed. Hvis du starter her i Midtskåne, kan du vælge ture fra en halv dag, en dag til to dage. En populær tur er at padle afsted ca. tre timer og så køre på skinnecykel (dræsine) tilbage til udlejningen. Kanoudlejeren tilbyder transport af kanoen mod betaling.

SE OGSÅ

Flere kanoruter i Skåne

Overnatning

Du kan benytte lejrpladserne langs åen, kanoudlejeren kan fortælle jer hvor. Lejrpladserne er udstyret med bålplads, toilet og shelter. Husk at medbringe telt, da shelteret kan være optaget.
På strækningen medlem Ängelholm og Klippan findes lejrplads med shelter i Tommarp, Stackarp, Höja og et shelter ved roklubben i Ängelholm. Det er ikke muligt at booke et shelter.

Relaterede artikler

- Kanosæsonen i Sydsverige
- Leje af kano og ekstraudstyr
- Transport af kanoen
- Udrustning til kanoturen
- Hvor langt kan man padle på en dag?
- Allemandsretten