Kanotur på Almaån i Nordskåne

(Svensk: Kanotled Almaån)

Siden er publiceret / opdateret: 5. januar 2024
Kort over sydsverige
Kanotur i Skåne, Sverige
Foto: © sydsverige.dk

Fakta om Almaån

Den ca. 43 km lange kanorute i Skåne begynder i den nordlige ende af Finjasjön sydvest for Hässleholm. Herfra snor Almaån sig nord om Hässleholm til den løber sammen med Helge å syd for Knislinge ved hovedvej 19 (ca. midtvejs mellem Kristianstad og Broby). Ruten kan gennemføres på 2-3 dage.

Rutebeskrivelse

Kanoruten passerer gennem et åbent landskab med et rigt fugleliv. Mange fiskearter lever i åen, bl.a. døbel og grundling.

Sværhedsgrad

Fra Finjasjön skal man finde ind på Almaån, der ligger gemt blandt siv og vegetation. Her i starten er åen smal og med en del strøm. Den første del af ruten, de første ca. 20 km fra Finjasjön til første løft ved Algustorpsmölle er let at padle - forudsat er der ikke er væltet træer ned over åen og vandstanden i åen er ok.

Der er flere udfordringer på anden halvdel af den ca. 43 km lange rute. Her er flere strækninger med stærk strøm, fosser og dæmninger, og åen er stenrig flere steder. På ruten er der mindst tre steder, hvor man skal løfte og bære kanoen, hver på mellem 100 meter og tre km. Første overbæring er ved Algustorpsmölle (også kaldet Algustorps kvarn) efter Ballingslöv knap halvvejs inde på ruten.


Kortet er oprettet af sydsverige.dk.
Kortet viser, hvordan ruten forløber. Klik på symbolerne på kortet for mere info. Du kan også zoome ind / ud på kortet og klikke øverst til venstre for at skifte til satellit-visning.Man kan undgå denne del af ruten ved at gå ca. 5-6 km med kanoen, men så går man glip af flere smukke strækninger. På denne del kan der desuden være nedfaldne træer og grene over åen, som gør ruten meget vanskelig. Det er ikke umuligt at padle denne strækning af Almaån, men det er en rute, der kan byde på udfordringer.

Ved endemålet - hvor Almaån møder Helge å - kan man padle nogle km opstrøms til Knislinge eller fortsætte ned ad Helge å ca. 15 km til Kristianstad, se Kano på Helge å (sydlige å-løb).

SE OGSÅ

Flere kanoruter i Skåne

Hässleholm Sverigeserien - Topo50 - blad 5. Målestok 1:50.000
Hässleholm
Sverigeserien
Topo50 - blad 5
Kristianstad Sverigeserien - Topo50 - blad 6. Målestok 1:50.000
Kristianstad
Sverigeserien
Topo50 - blad 6

Køb kort over Almaån og omegn

To kort i målestok 1:50.000 dækker Almaån mellem åens udspring i Finjasjön og slutmålet syd for Knislinge, hvor Almaån løber sammen med Helge å. Du kan købe de to kort i vores webshop.

Ingen lejrpladser langs Almaån

Man kan padle hele ruten, men turistbureauet i Hässleholm anbefaler den ikke. Det skyldes, at der ikke findes lejrpladser langs åen med toiletter, drikkevand m.m. Og jordejerne langs åen er ikke glade for, at man lægger til og går i land. Endelig er det svært at få opdaterede kort over ruten. Ifølge turistbureauet er kortene over Almaån på visse websites ikke opdateret.

Familiepadling fra Finja til Algustorpsmölla

Den første del af ruten, fra Finjasjön til første overbæring ved Algustorpsmölle - er egnet til familiepadling. Algustorpsmölla ligger et par km før Brittedalsdammen, se kortet her på siden.

Relaterede artikler

Kanosæsonen i Sydsverige
Leje af kano og ekstraudstyr
Transport af kanoen
Udrustning til kanoturen
Hvor langt kan man padle på en dag?
Allemandsretten