Debat


Debat om Kano og Kajak

Skriv nyt indlæg - Alle debatter

Kano på Helge å (sydlige å-løb)

(Svensk: Kanotled Helgeån nedre)

Siden er publiceret / opdateret: 7. januar 2019
Kort over sydsverige
Kanosejlads gennem foss på Helge å. Varighed 37 sekunder. Fra YouTube


Den 190 km lange Helge å udspringer i Virestadsjön nordøst for Älmhult i det sydlige Småland og munder ud i Hanöbugten syd for Åhus i Skåne. Det sydlige å-løb, på svensk kaldet "Helgeån nedre", omfatter den sydlige del af åen.

Helge å er bred og flyder for det meste stille og rolig afsted, så man også kan padle mod strømmen. Kanoruten er let at padle. En del af ruten går dog gennem fladt, åbent land, hvor man kan være udsat for blæst på den nogle steder brede å.

Ruteforslag 1: 35 km

Fra Torsebro - forbi Kristianstad - til Yngsjö syd for Åhus i Skåne. I alt ca. 35 km af den 190 km lange Helge å.

Kanoruten starter i Torsebro, ca. 5-8 km nordvest for Kristianstad. Vandkraftværket i Torsebro har sluser, som blokerer for sejlads, så her skal kanoen i vandet lige syd for sluserne. Fra Torsebro til Yngsjö er der ingen løft undervejs.


Kortet viser kanoruten. Den blå markering viser Torsebro - startstedet hvis du vil padle til Yngsjö uden løft. Du kan zoome ind / ud på kortet og klikke øverst til venstre for at skifte til satellit-visning.Ruteforslag 2: 50 km

Frem for at starte i Torsebro, kan du indlede kanoturen i Knislinge længere mod nord. Dermed bliver ruten ca. 50 km, til gengæld er der et løft undervejs på ca. 800 meter ved Torsebro. Turen tager 2-3 dage. Kombiner løftet med at gå en tur i de naturskønne omgivelser ved Torsebro.

Køb kort over Helge å - sydlige del

Terrängkartan 509 Hässleholm i målestok 1:50.000 dækker både ruteforslag 1 og ruteforslag 2, bortset fra strækningen mellem Hammarsjön syd for Kristianstad og havet. Dvs. kortet viser Helge å fra nord for Broby ned til Hammarsjön. Kortet er meget detaljeret og kan være godt at have med på turen. Du kan købe kortet i vores webshop.

Terrängkartan 509. Målestok 1:50.000
509 Hässleholm
Terrängkartan

Rutebeskrivelse

Helge å har fra gammel tid været en hovedfærdselsåre mellem det skovklædte Småland og Skåne.

Kanoruten går gennem et smukt landskab med et rigt fugleliv, bl.a. havørne. Helge å rummer mange fiskearter, bl.a. laks og ørred. Turistbureauet i Kristianstad sælger fiskekort.

Ved Kristianstad løber Helge å gennem flere vådområder og de store fuglerige søer Araslövssjön og Hammarsjön. I dette ”Kristianstads Vattenrike” passerer man flere kulturelle seværdigheder undervejs. Omkring Vattenriket findes flere fuglebeskyttelsesområder, hvor der er adgang forbudt dele af året. Kontakt evt. turistbureauet i Kristianstad og hør nærmere.

Leje af kano

Hvis du vil på en flerdagtur, er det kun Immelns Kanocenter, der udlejer kanoer på Helge å sydlige åløb.

Se også Kanoudlejning i Sverige.

Relaterede artikler

- Kanosæsonen i Sydsverige
- Leje af kano og ekstraudstyr
- Transport af kanoen
- Udrustning til kanoturen
- Hvor langt kan man padle på en dag?
- Allemandsretten