Kano på Helge å (sydlige å-løb) i Skåne

(Svensk: Kanotled Helgeån nedre)

Siden er publiceret / opdateret: 5. januar 2024
Maksimér
Kort over sydsverige
GPSGPS GPS
Latitude : 56.0632
Longitude : 14.1177
(WGS84: Decimal)
Indstil din GPS
Kanosejlads gennem foss på Helge å. Varighed 37 sekunder. Fra YouTube


Den 190 km lange Helge å udspringer i Virestadsjön nordøst for Älmhult i det sydlige Småland og munder ud i Hanöbugten syd for Åhus i Skåne. Det sydlige å-løb, på svensk kaldet "Helge å nedre", omfatter den sydlige del af åen.

Åen er bred og flyder for det meste stille og rolig afsted, så du kan også padle mod strømmen. Kanoruten er let at padle, og der er kun et enkelt løft, hvis du vælger at padle fra Knislinge til Åhus (50 km, se ruteforslag 2). En del af ruten går dog gennem fladt, åbent land, hvor man kan være udsat for blæst på den nogle steder brede å.

Ruteforslag 1: 35 km. Ingen løst undervejs

Fra Torsebro - forbi Kristianstad - til Yngsjö syd for Åhus i Skåne. I alt ca. 35 km af den 190 km lange Helge å.

Ruten begynder i Torsebro, ca. 5-8 km nordvest for Kristianstad. Vandkraftværket i Torsebro har sluser, som blokerer for sejlads, så her skal kanoen i vandet lige syd for sluserne. Fra Torsebro til Yngsjö er der ingen løft undervejs.


Kortet er oprettet af sydsverige.dk.
Kortet viser kanoruten. Den blå markering viser Torsebro - startstedet hvis du vil padle til Yngsjö uden løft. Du kan zoome ind / ud på kortet og klikke øverst til venstre for at skifte til satellit-visning for at se det landskab, ruten går gennem.Ruteforslag 2: 50 km. Et enkelt løft undervejs

Frem for at begynde kanoturen i Torsebro, kan du indlede turen i Knislinge længere mod nord. Dermed bliver ruten ca. 50 km, til gengæld er der et løft undervejs på ca. 800 meter ved Torsebro. Turen tager 2-3 dage. Kombiner løftet med at gå en tur i de naturskønne omgivelser ved Torsebro.

Kanotur på Helge å ved Kristianstad
Begge ruteforslag går lige forbi Kristianstad. Foto: Kristianstads kommun (CC BY-NC 2.0)


Køb kort over Helge å - sydlige del

Kristianstad Sverigeserien - Topo50 - blad 6 i målestok 1:50.000 dækker Helge å helt oppe fra Osby og ned til Åhus, dvs. både ruteforslag 1 og ruteforslag 2 og hele strækningen nord for Knislinge til Osby, hvis du vil udvide turen. Bemærk dog, at kortet kun dækker til Åhus og dermed ikke den sidste strækning fra man har forladt Hammarsjön og padler videre sydpå mod havet. Hvis du også vil have kort over denne strækning, skal du bruge Simrishamn Sverigeserien - Topo50 - blad 3.

Kortet er meget detaljeret og kan være godt at have med på turen. Du kan købe kortet i vores webshop.

Kristianstad Sverigeserien - Topo50 - blad 6. Målestok 1:50.000
Kristianstad
Sverigeserien
Topo50 - blad 6

Rutebeskrivelse

Helge å har fra gammel tid været en hovedfærdselsåre mellem det skovklædte Småland og Skåne.

Kanoruten går gennem et smukt landskab med et rigt fugleliv, bl.a. havørne. Åen rummer mange fiskearter, bl.a. laks og ørred. Turistbureauet i Kristianstad sælger fiskekort.

Fra Knislinge til Kristianstad er der træer og bevoksning på begge sider af åen. Ved Kristianstad løber Helge å gennem flere vådområder og de store fuglerige søer Araslövssjön og Hammarsjön. I dette ”Kristianstads Vattenrike” passerer man flere kulturelle seværdigheder undervejs. Omkring Vattenriket findes flere fuglebeskyttelsesområder, hvor der er adgang forbudt dele af året. Kontakt evt. turistbureauet i Kristianstad og hør nærmere. Syd for Kristianstad bliver landskabet mere åbent med udsigt til marker på begge sider.

Der er ingen kanolejrpladser langs åen, så man skal selv forsøge at finde en plet at telte på, men der kan være svært, da der enten er bevoksning eller marker langs åen.

Leje af kano

Hvis du vil på en flerdagstur, er det kun Immelns Kanocenter, der udlejer kanoer på Helge å sydlige åløb.

Se også Kanoudlejning i Sverige.

Relaterede artikler

- Kanosæsonen i Sydsverige
- Leje af kano og ekstraudstyr
- Transport af kanoen
- Udrustning til kanoturen
- Hvor langt kan man padle på en dag?
- Allemandsretten