Begyndende konflikter om Skånelandene (1050-1364)

Danske områder siden vikingetiden

Skåne har nok været dansk område siden 800-tallet. Om Blekinge og Halland ved man, at områderne fra vikingetidens slutning omkring år 1050 hørte under den danske krone. På det tidspunkt var der fastlagt en grænse mellem Danmark og Sverige med Skånelandene (Skåne, Blekinge og Halland) som danske grænseegne. De næste par hundrede år kom det til flere konflikter mellem Sverige og Danmark om Skånelandene.

Nordlige Halland kommer på svenske hænder (o. 1300)

En strid om fordelingen af magten mellem kirken og kongehuset i Danmark havde kostet den danske kong Erik Menved (1274-1319) mange penge og sat ham i gæld. Bl.a. havde kongen overdraget det nordlige Halland til en svensk hertug som pant for lånte penge. Da Erik Menved døde, var det ikke muligt for tronfølgeren Christoffer 2. at indfri lånet, så det nordlige Halland forblev på svenske hænder.

Skåne og Blekinge indlemmes i Sverige (1332)

Den svenske kong Magnus Eriksson prøvede at udnytte uroen omkring Skånelandene, og efter en kort krig med Danmark i 1332 blev Skåne og Blekinge indlemmet i Sverige. Den efterfølgende svenske konge ville dog have flere landområder og erklærede i 1358 Danmark krig.

Danmark erobrer områderne tilbage (1360)

Den danske konge Valdemar Atterdag kom over Øresund med en hær og tilbageerobrede Skåne, Blekinge og det sydlige Halland. Det nordlige Halland blev først tilbageerobret i 1364.

Relaterede artikler

Begyndende konflikter om Skånelandene (1050-1364)
Kalmarunionen (1397-1523)
Vasatiden (1520-1611)
Den nordiske syvårskrig (1563-1570)
Kalmarkrigen (1611-1613)
Torstenssonkrigen (1643-1645)
Freden i Brömsebro (1645)
Karl Gustav krigene (1657-1660)
Roskildefreden (1658)
Den skånske krig (1675-1679)
Snaphaner
Kuppet i Loshult (1676)
Massakren i Örkened (1678)
Forsvenskning af Skånelandene (1680'erne)
Den store nordiske krig (1709-1720)