Karl Gustav krigene (1657-1660)

De svenske tropper går over isen fra Langeland

De svenske tropper går over isen fra Langeland mens Karl 10. Gustav betragter de fremrykkende svenske styrker. De svenske tropper og rytterstyrker har næppe været så tæt pakkede som på billedet, for så var de gået gennem isen. Maleri af den tyske maler Johann Philip Lemke.

Optakten til svenskekrigen

Da det i 1655 kom til krig mellem Sverige og Polen, prøvede den danske konge, Frederik 3., at generobre Halland, Øsel og Gotland samt landområderne i Norge, som Danmark måtte afstå til Sverige ved Freden i Brömsebro (1645). Men den danske hær var i en elendig tilstand, og krigen udviklede sig til en katastrofe for Danmark. Den 1. juni 1657 erklærede Frederik 3. Sverige krig, men blev snart løbet over ende af svenskerne.

Karl 10. Gustav går over isen til Sjælland

Krigen i Polen gik trægt for den svenske konge, så han greb den danske krigserklæring med kyshånd. Efter freden i Brömsebro i 1645 havde Danmark indgået forsvarsalliancer med bl.a. Polen og Rusland, men alliancerne kunne ikke bruges, når Danmark selv havde erklæret krigen.

Omkring en måned efter krigserklæringen i juni 1657 førte den svenske konge, Karl 10. Gustav, sine tropper over Holstens sydgrænse, og i oktober havde han besat Jylland herunder fæstningen Frederiksodde ved Lillebælt.

Vinteren 1657-1658 var streng, og Lillebælt og Storebælt frøs ti, og så vovede Karl Gustav sit livs bedrift. Den 30. januar 1658 i frostklar sol gik den svenske hærstyrke på ca. 7.000 mand over det tilfrossede Lillebælt. Fyn blev indtaget på få dage, hvorefter de svenske tropper i løbet af februar fortsatte over isen til Langeland og derfra de 15 km over Storebælt til Lolland-Falster. Isen blev omdannet til et søle af vand og grødis af de mange heste og soldater, og nogle steder måtte soldaterne gå i vand til knæene midt ude på Storebælt. Der har givet hersket stor frygt blandt soldaterne for pludselig at gå gennem isen, men overfarten lykkedes, og tropperne kunne fra Lolland-Falster fortsætte videre til Sjælland.

Freden i Roskilde

Den danske konge, Frederik 3., blev totalt overrumplet af svenskernes fremrykning og blev tvunget til at acceptere den dyreste fred i Danmarks historie. I Roskilde underskrev parterne i februar 1658 en fredsaftale (Roskildefreden (1658)), som indebar, at Danmark-Norge måtte afstå Skåne (med Bornholm), Blekinge, Halland (var allerede afgivet for en 30-årige periode ved Freden i Brömsebro i 1645) til Sverige foruden Bohuslän i det nuværende Sverige og Jemtland, Herjedalen og Trondhjems len i Norge. Den svenske konge fik desuden afpresset Danmark øen Hven.

Relaterede artikler

Begyndende konflikter om Skånelandene (1050-1364)
Kalmarunionen (1397-1523)
Vasatiden (1520-1611)
Den nordiske syvårskrig (1563-1570)
Kalmarkrigen (1611-1613)
Torstenssonkrigen (1643-1645)
Freden i Brömsebro (1645)
Karl Gustav krigene (1657-1660)
Roskildefreden (1658)
Den skånske krig (1675-1679)
Snaphaner
Kuppet i Loshult (1676)
Massakren i Örkened (1678)
Forsvenskning af Skånelandene (1680'erne)
Den store nordiske krig (1709-1720)