Freden i Brömsebro (1645)

I 1915 blev der rejst en mindesten på den lille holm i Landabäcken, hvor fredsforhandlingerne mellem Danmark og Sverige blev indledt i februar 1645. Foto: © sydsverige.dk

Danmark mister bl.a. Halland, Ösel og Gotland

I 1643 indledte Sverige et angreb på Danmark og den danske landsdel Skåne - se Torstenssonkrigen (1643-1645).

Svenskerne var militært overlegne, og ved freden mellem Danmark (som også omfattede Norge) og Sverige måtte det danske rige afstå Halland for en 30-årig periode. Desuden skulle Danmark permanent afstå øerne Ösel og Gotland samt landområderne Jämtland og Härjedalen i Norge til svenskerne. Endelig slap svenskerne for at betale Øresundstold. Toldteksterne for andre skibe gennem Øresund blev reduceret kraftigt, og dermed faldt indtægterne til den danske stat betragteligt efter krigen.

Freden blev indgået i Brömsebro i det nordvestlige Blekinge den 13. august 1645, en by som i omkring 800 år udgjorde grænsen mellem Danmark (Blekinge) og Sverige (Det østlige Småland).

Den 8. februar 1645 mødtes de danske og svenske forhandlere ved grænsestenen på en holm ude i Brömsebäcken sammen med en fransk ambassadør og en hollænder, der skulle mægle mellem parterne. Man mødtes kun denne ene gang ved grænsestenen på øen, efterfølgende blev aftalen underskrevet i Brömsebro. I dag står der en mindesten på øen over den historiske begivenhed.

Da den svenske chefforhandler Axel Oxenstierna vendte tilbage til Stockholm, blev han modtaget fyrsteligt. Dronning Kristina udnævnte ham til greve i Kalmar Län, hvor han fik tildelt et grevskab der dækkede 11 sogne. På dansk side var Corfitz Ulfeldt chefforhandler - manden som i 1647 købte Torup Slot og senere blev kendt som landsforræder i Danmark. Da Christian 4. så fredsforslaget blev kan rasende, men da svenskerne var militært overlegne i krigen, var han nød til at acceptere aftalen.

Relaterede artikler

Begyndende konflikter om Skånelandene (1050-1364)
Kalmarunionen (1397-1523)
Vasatiden (1520-1611)
Den nordiske syvårskrig (1563-1570)
Kalmarkrigen (1611-1613)
Torstenssonkrigen (1643-1645)
Freden i Brömsebro (1645)
Karl Gustav krigene (1657-1660)
Roskildefreden (1658)
Den skånske krig (1675-1679)
Snaphaner
Kuppet i Loshult (1676)
Massakren i Örkened (1678)
Forsvenskning af Skånelandene (1680'erne)
Den store nordiske krig (1709-1720)