Forsvenskning af skånelandene (1680'erne)

Forbud mod handel og samfærdsel med Danmark

Først i 1679 sluttede Den skånske krig (1675-1679), og Danmark og Sverige indgik fred. Og for tredje gang måtte Danmarks konge underskrive en aftale, hvor han afstod Skåne, Blekinge og Halland. I 1678 begyndte Sverige på en forsvenskning af Skåne, Blekinge og Halland. Svensk sprog blev indført i kirker og skoler, og institutioner som kirke og retsvæsen skulle følge svensk lov.

Den svenske konge satte i 1680'erne gang i en yderligere forsvenskningsproces af Skåne, Blekinge og Halland, så regionerne skulle miste deres danske identitet efter 800 år under dansk krone. Bl.a. nedlagde de svenske myndigheder forbud mod handel og samfærdsel med Danmark, et forbud der gjaldt helt frem til 1820'erne.

Relaterede artikler

Begyndende konflikter om Skånelandene (1050-1364)
Kalmarunionen (1397-1523)
Vasatiden (1520-1611)
Den nordiske syvårskrig (1563-1570)
Kalmarkrigen (1611-1613)
Torstenssonkrigen (1643-1645)
Freden i Brömsebro (1645)
Karl Gustav krigene (1657-1660)
Roskildefreden (1658)
Den skånske krig (1675-1679)
Snaphaner
Kuppet i Loshult (1676)
Massakren i Örkened (1678)
Forsvenskning af Skånelandene (1680'erne)
Den store nordiske krig (1709-1720)