Herrevadskloster ved Ljungbyhed

Siden er publiceret / opdateret: 17. juni 2024
Maksimér
Kort over sydsverige
AdresseAdresse Adresse
Herrevadskloster
260 70 Ljungbyhed
Sverige
GPSGPS GPS
Latitude : 56.088
Longitude : 13.2377
(WGS84: Decimal)
Indstil din GPS
Det gamle havremagasin på Herrevadskloster er opført 1816-1819
Det gamle havremagasin på Herrevadskloster er opført 1816-1819. Flere steder er der benyttet sandstensblokke, som sandsynligvis stammer fra den gamle klosterkirke. Foto: © Jane Lindbladh


Få rester tilbage af klostret

Herrevadskloster ved vej 13 lige nordvest for Ljungbyhed er i privat eje og fungerer som konferencecenter, festlokaler mv. Der er ikke meget tilbage af det oprindelige kloster, og det trefløjede kasserneanlæg, man ser i dag, er opført i 1816-1818 delvis på resterne af det gamle kloster.

Grundlagt af munke

Herrevadskloster blev grundlagt i 1144 af munke fra Cistercienser-ordenen i Frankrig. På den tid var Eskild ærkebiskop i Norden med sæde i Lund, og han sørgede for at munkene og et antal jordbrugere og håndværkere fra moderklostret i Citeaux i Frankrig kunne slå sig ned i Skåne.

Det trefløjede kasserneanlæg, Herrevadskloster
Det trefløjede kasserneanlæg er opført i 1816-1818 delvis på resterne af det gamle kloster. Foto: © Jane Lindbladh


Herrevadskloster var det tidligste Cistercienserkloster i Danmark. Klostret var et åndeligt centrum, og det fik midler og jord gennem testamenter og donationer fra private og blev efterhånden meget velhavende. I 1500-tallet ejede Herrevadskloster omkring 350 gårde og var et af Skånes rigeste klostre. Klosterreglerne var strenge, og munkene levede et enkelt liv langt fra datidens byer.

Tycho Brahes De Nova Stella

Ved Reformationen i 1536 blev den katolske lære forladt, og kirkens og klostrenes ejendomme i hele Danmark blev beslaglagt af Christian 3. Frem til 1658 blev Herrevadskloster overladt til en række danske herremænd, herunder Sten Bille, som var Tycho Brahes morbror. I en periode efter sin fars død i 1571 boede Tycho Brahe hos Sten Bille på Herrevadskloster.

Mindeplade for Tyche Brahes opdagelse af den ny stjerne i stjernebilledet Cassiopeia
Det var her, at Tycho Brahe opdagede "den nye stjerne" om aftenen den 11. november 1572. Foto: © Jane Lindbladh


En indskriftionstavle på Herrevadsklosters hovedbygning fortæller om, hvordan Tycho Brahe om aftenen den 11. november 1572 ude på gårdspladsen observerede en ny og kraftig stjerne (en supernova) i stjernebilledet Cassiopeia. Det var en observation, der siden gjorde ham berømt og som lagde grunden til hans videre virke som astronom på Hven i Øresund - se Tycho Brahe Museet.

Den danske fysiker og marsforsker Jens Martin Knudsen (1930-2005) har udtalt, at "Den moderne civilisation blev født d. 11. november 1572 klokken syv om aftenen". Her mener han, at Tycho Brahes opdagelse og hans senere arbejde med at kortlægge himmellegemernes position på himlen var startskuddet for den empirisk baserede naturvidenskab.

Herrevadsklostret under den skånske krig

I 1658 mistede Danmark Skåne til Sverige, og Herrevadskloster overgik i 1660 til den svenske stat. Under Den skånske krig (1675-1679) lå den svenske kong Karl 11. i sommeren 1678 med hele sin hær ved klostret og var udsat for angreb fra de danske Snaphaner, som gemte sig på Söderåsen og i skovene omkring klostret.

I 1727 blev Herrestedskloster omdannet til bolig for den øverstbefalende ved det skånske kavaleriregiment.

Herrevadskloster Naturreservat

Herrevadskloster ligger omgivet af det 581 hektar naturreservat af samme navn, som består af græsarealer og skov med et stort antal gamle, krogede egetræer.