På mountainbike på Utvandrarleden i Småland

Siden er publiceret / opdateret: 8. oktober 2019
Kort over sydsverige
Hvad siger alle-mandsretten om cykling i naturen
Når man cykler i naturen, gælder de samme regler, som når man vandrer. Man må cykle næsten overalt, bare man ikke skader naturen, dog må man ikke cykle på privat jord tæt ved huse. Vandrestier er forbeholdt vandrere, så her skal man udvise forsigtighed og passe på ikke at "pløje" stien op.
Kør mountainbike MTB på Utvandrerleden i Sverige
Kør MTB på Utvandrarleden. Foto: © sydsverige.dk


Sydsverige har mange fine vandreruter. En af dem er den 130 km lange cirkelformede Utvandrerleden i Småland, der går mellem småbyerne Korrö, Ljuder, Skruv, Moshult, Långasjö, Yxnanäs, Dångebo og Bro. Fordelen ved at følge en vandrerute er, at den er markeret, så man ikke konstant behøver at tjekke sit kort.

Utvandrarleden findes både som vandrerute og cykelrute. Visse strækninger er fælles for vandrere og cyklister, på andre strækninger hvor (vandre)ruten går gennem svært terræn, bliver cyklerne henvist til en grus- eller asfaltvej.

Vi har gennemkørt den nordlige del af vandreruten på MTB, dvs. strækningen mellem Korrö og Häljanäs syd for Långasjö for at besvare spørgsmålet, om man kan køre MTB på en vandrerute:

Fra let til meget svær MTB-rute

Turen begynder i Korrö Hantverksby, hvor man følger vandreruten til den lille by Häljanäs, en tur på omkring 60 km. Vandreruten er markeret med orange ringe om stolper og træer. Se markeringen af strækningen Korrö - Häljanäs på kortet herunder.


De to røde markeringer viser start- og slutbyerne Korrö og Häljanäs.
Den røde linje viser i skitseform rutens forløb.
Du kan zoome ind / ud på kortet og klikke øverst til venstre for at skifte til satellit-visning.Størstedelen af ruten følger grusveje og skovveje, en mindre del er på asfaltvej (ca. 5 km), og en del er på små jordstier og gennem tætte bevoksninger i skoven. Samlet set er der lidt for meget grusvej, og de tætte bevoksninger i skoven, hvor rutemarkeringerne er væk, gør visse steder ruten meget svær. Ind imellem går ruten gennem skov, der er blevet ryddet, og hvor der nu er et tykt krat af birketræer, der gør det næsten umuligt at orientere sig. På flere strækninger skal cyklen bæres for at komme gennem krattet.

Ruten går gennem et varieret landskab med løvskov, nåleskov, marker med køer, jordlodder med stenet jord og et par enkelte søer. Desuden passerer ruten gennem småbyer som Skruv og Långasjö (ca. 4-5 km). Turistbureauerne har udgivet et hæfte med en beskrivelse af 78 seværdigheder langs ruten.

Samlet set er denne del af Utvandrarleden en fin oplevelse, men mountainbiken kom kun til sin ret på forholdsvis korte strækninger i skoven, hvor sporet var smalt eller dækket af større sten eller grene.

SE OGSÅ

Cykelruter i Sydsverige

På mountainbike på Utvandrerleden
Utvandrerleden går gennem udvandrernes land. Det var fra disse egne med stenede jorde, at en stor del af befolkningen valgte at udvandre til Nordamerika i sidste halvdel af 1800-tallet. Foto: © sydsverige.dk


Flere billeder

På mountainbike på Utvandrarleden - Fotogalleri

Gennemsnitsfart på 10-15 km/t

Regn med at kunne holde en gennemsnitsfart på kun 10-15 km/t. Flere steder skal cyklen trækkes eller bæres, og ofte må man stoppe op for at tjekke kort eller kigge efter de orange markeringerne på stolper og træer. På langt størstedelen af ruten er markeringen meget tydelig, men flere steder skal man kigge langt efter de orange mærker.

Kort over ruten

Da ruten nogle steder er dårligt markeret, er det absolut nødvendigt med et detaljeret kort. Kommunerne i området har lavet et kort i målestok 1:50.000 med titlen "På tur i Vilhelm Mobergs Utvandrarbygd". Kortet kan bestilles hos kommunerne, se kontaktpersoner på udvandrerledens webside under Links.

Kortet har desuden en rød markering af en cykelrute, der følger småvejene og dermed går uden om de vanskelige passager i skoven.