Husebymaden Naturreservat - vilde planter og fugle ved Åsnen

Husebymaden

Husebymaden. Foto: Martin Wargren, Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Siden er publiceret / opdateret: 23. oktober 2023
Maksimér
Kort over sydsverige
GPSGPS GPS
Latitude : 56.7629
Longitude : 14.583
(WGS84: Decimal)
Indstil din GPS

Vådområde med fugletårn ved Mörrumsån

Naturreservatet Husebymaden (også kaldet "Maden") ved søen Åsnens nordlige ende er et stort vådområde og vigtigt levested for mange fuglearter og planter. Det 130 hektar store naturreservat gennemskæres af Helige å (Mörrumsån).

Alle søndagsmorgener i april og de to første i maj er fugletårnet bemandet med en ornitolog, som udlåner kikkerter og kan fortælle om fuglene i området, se under Links. De bedste tidspunkter til fuglekiggeri er forår og efterår.

Fra landbrugsjord til vådområde

I 1870'erne blev Husebymaden afvandet af det nærliggende Huseby Bruk for at skaffe landbrugsjord. Men succesen var kortvarig. Allerede i 1930'erne opgav man at dyrke jorden og pumpe vandet ud af området. Herefter lå Husebymaden atter hen som vådområde.


Kortet er oprettet af sydsverige.dk.
Husebymaden Naturreservat. Klik på symbolerne på kortet for mere info. Du kan også zoome ind / ud på kortet og klikke øverst til venstre for at skifte til satellit-visning.Efterhånden opstod idéen om at genskabe vådområdet til gavn for fuglelivet og samtidig få nedsat udvaskningen af kvælstof til Mörrumsån, som løber gennem området. Nu leder man regnvandet fra de omkringliggende marker igennem Husebymaden, så vandet bliver renset for kvælstof, inden det løber ud i Mörrumsån.

Naturreservater, nationalparker og kulturreservater i Sydsverige som GPX-fil

Få vist alle naturreservater, nationalparker og kulturreservater i Sydsverige på din mobiltelefon

I vores webshop kan du købe et digitalt kort med alle naturreservater, nationalparker og kulturreservater i Sydsverige. Kortet ligger på en GPX-fil, du kan hente ned på din mobiltelefon. Vi sender GPX-filen i en mail og en vejledning til, hvordan du installerer en gratis app på din mobil, der kan vise GPX-filen med alle naturområderne.

Fugletårne i Sydsverige som GPX-fil

Få vist fugletårne i Sydsverige på din mobiltelefon

I vores webshop kan du købe et digitalt kort med fugletårne i Sydsverige. Kortet ligger på en GPX-fil, du kan hente ned på din mobiltelefon. Vi sender GPX-filen i en mail og en vejledning til, hvordan du installerer en gratis app på din mobil, der kan vise GPX-filen med alle Fugletårne.


Rasteplads og fugletårn

Ved P-pladsen (se GPS-koordinater i boks) nær naturreservatets sydlige del ligger en rasteplads med mulighed for at tænde bål, og herfra kan du gå få hundrede meter hen til fugletårnet med god udsigt over Husebymaden. Der er stier rundt i naturreservatet, men for at beskytte fuglene er der adgang forbudt i perioden 1/4 - 30/6 og 15/9 - 31/10. P-plads og fugletårn er dog tilgængelige hele året.

Husebymaden Naturreservat
Foto: Martin Wargren, Länsstyrelsen i Kronobergs län.


Fugleliv

Husebymaden har en meget stor og varieret fuglebestand. Blandt ynglefuglene i området er:
- blishøne
- dobbeltbekkasin
- fjordterne
- grønbenet rørhøne
- gråand
- grågås
- hvinand
- knopsvane
- krikand
- lille præstekrave
- pibeand
- rødben
- rørhøne
- strandskade
- troldand
- vibe

Derudover kan du være heldig at se:
- dværgmåge
- havørn (læs også artiklen Oplev havørne ved søen Åsnen)
- klyde
- sortterne
- vandrefalk

SE OGSÅ

- Fugletrækket over Falsterbo
- Fugletrækket over det sydlige Øland
- Tranedans ved Hornborgasjön i Västergötaland