Undersøg huset grundigt - når du vil købe bolig i Sverige

Siden er publiceret / opdateret: 25. september 2023
Undersøg huset grundigt inden du skriver under
Foto: © sydsverige.dk


Køberen har pligt til at undersøge ejendommen grundigt

Som køber har du pligt til at undersøge ejendommen meget grundigt. Eller rettere: Som køber kan du ikke senere kræve erstatning fra sælger for fejl, som du burde have opdaget, hvis du havde undersøgt ejendommen grundigt. Et godt råd er derfor at få en byggesagkyndig eller autoriseret syns- og skønsmand til at gennemgå huset og grunden, inden du skriver under på slutsedlen (svensk: köpe-kontrakten).

Undersøgelsespligten betyder, at du ikke kan drage sælgeren til ansvar for de ting, som du burde have opdaget, da du gennemgik huset. Her forudsætter loven ikke, at du har modtaget hjælp af en synsmand. Det er vigtigt, at du stiller spørgsmål til alt, der undrer dig, når du gennemgår ejendommen. Omvendt kan du ikke forvente, at sælger kender til alle tekniske forhold ved ejendommen.

Det er nok med, hvad en ”normalt kyndig lægmand” kan forventes at opdage. Omvendt ligger det i sælgerens interesse at oplyse en køber om fejl, han kender til, da de på den måde aldrig senere kan påberåbes af køberen som skjulte fejl. Sælger har dog kun udtrykkelig oplysningspligt, hvis han vælger at fraskrive sig sit normale sælgeransvar.

Husk bl.a. at undersøge
  • husets facade og tagets stand,
  • kælderen og loftet for fugt, råddent træværk og underlig lugt. Brug også næsen i bogstavelig forstand (fugt og råd kan ofte lugtes),
  • ventilation,
  • skunken – brug en lommelygte,
  • gulve og vægge - løft gulvtæpper og flyt skabe mv. væk fra væggen,
  • bygninger på grunden,
  • brønd, afløb, installationer, el, vand m.v.,
  • skorsten og ildsteder. Du kan evt. kræve, at skorsten og ildsteder er godkendt af en skorstensfejer, eller at de kan blive det for sælgers regning,
  • lokalplaner og vindkraftsplaner hos kommunen.

SE OGSÅ

- Lej sommerhus, ødegård eller hytte i Sverige
- Ødegårde og torpar til leje i Sverige

Sælger hæfter for "skjulte fejl"

Der kan være en skjult fejl eller mangel (svensk: dolt fel) ved en ejendom, som man ikke kan forventes at opdage, selv om man gennemgår hus og grund omhyggeligt. Når du som køber undersøger ejendommen grundigt, er du beskyttet af loven om skjulte fejl og svig fra sælgers side. Det forudsættes sådan set ikke, at du faktisk har undersøgt ejendommen, men du kan aldrig påberåbe en mangel, som du burde have opdaget ved en grundig undersøgelse.

Sælger hæfter for skjulte fejl i op til 10 år efter salget. Med skjulte fejl menes normalt mangler i bygningens konstruktion eller udførelse i form af byggesjusk. Skjulte fejl er altså ikke mangler på grund af normal slitage og bygningens alder. Hvis et tag fx bliver utæt efter 50 år, er det ikke en skjult fejl, da man ikke kan forvente andet, end at et gammelt tag snart skal skiftes. Hvis sælgeren skal gøres ansvarlig for fejlen, kræver det også, at ejendommen afviger fra det, køberen kunne forvente. Det er især relevant, hvis du køber en gammel ejendom eller et håndværkertilbud.

Relaterede artikler

- Køb fritidshus eller helårshus i Sverige
- Undersøg huset grundigt
- Ejendomsmæglerens rolle
- Slutseddel, skøde og tinglysning
- Finansiering af huset
- De årlige driftsomkostninger

- Køb byggegrund i Sverige
- Danskere køber især fritidshus i Småland