De årlige driftsomkostninger ved fritidshus i Sverige

Siden er publiceret / opdateret: 25. september 2023
Sammenlignet med danske forhold er driftsomkostningerne for et svensk fritidshus forholdsvis lave. Det skyldes især den beskedne svenske kommunale ejendomsskat (Kommunal fastighetsavgift). Hvis du køber et sommerhus / en ødegård til 400.000 danske kr. (DKK), skal du ud over de månedlige renter og afdrag på lånet regne med følgende udgifter. Der er tale om et groft skøn, men det kan give en idé om udgifterne:

Forsikring af huset

En god ejendomsforsikring for en typisk ødegård koster typisk 4.000 - 6.000 svenske kr. (SEK) pr. år. Prisen afhænger især af husets alder, størrelse, installationer mv. Husk at have forsikret huset fra den dag, du overtage det.

Kommunal ejendomsskat (svensk: fastighetsavgift)

Den kommunale ejendomsskat er for småhuse 0,75 procent af husets ”taxeringsvärde”, som er meget mindre for gamle ødegårde end for nye huse. Jo ældre huset er, og jo længere ude på landet det ligger, desto lavere er taxeringsvärdet.

Den kommunale ejendomsskat (fastighetsavgiften) på 0,75 procent af taxeringsvärdet kan maks. udgøre ca. 9.200 SEK pr. år (for 2023), svarende til en taxeringsvärde på ca. 1,2 millioner SEK. Beløbet indeksreguleres hvert år. Hvis du har et højt vurderet hus, kan du altså ikke komme til at betale mere end ca. 9.200 SEK pr. år i ejendomsafgift. Næsten alle ødegårdsejere har tax. värde på langt under 1.000.000 SEK (normalt ca. 200.000 - 600.000 SEK). Hvis din ødegård koster 400.000 DKK skal du nok regne med en ejendomsskat på ca. 2500 - 3000 SEK pr. år.

Især for gamle ødegårde med enkel standard (uden bad og wc) er det almindeligt, at de er vurderet til under 100.000 SEK og regnes da som 0. Der skal dog stadig betales ejendomsskat for grundens værdi.

SE OGSÅ

- Lej sommerhus, ødegård eller hytte i Sverige
- Ødegårde og torpar til leje i Sverige

Dansk ejendomsværdiskat

Ud over den svenske ejendomsskat skal du også betale dansk ejendomsværdiskat med ca. en procent af en skabelonværdi af dit svenske hus. Du kan dog trække den betalte svenske ejendomsskat fra i din danske ejendomsværdiskat, og det er da en lille trøst.

Renovation

Renovation koster typisk ca. 3.000 SEK pr. år ved helårsbrug og omkring halvdelen for fritidsbrug (tømning april-oktober). Beløbet kan variere fra kommune til kommune.

El-abonnement

El-abonnement er en fast afgift til ejeren af elnettet og er typisk på ca. 3.000 SEK pr. år.

Elforbrug

Strøm koster normalt ca. 2 SEK pr. kWh. Den årlige udgift afhænger naturligvis af, hvor ofte du benytter huset, og om det er el-opvarmet. Regn som udgangspunkt med 4.000 SEK pr. år til lys, elkomfur og elvarme i nogle uger om vinteren. Der kan spares meget ved at indgå en fastprisaftale med en el-leverandør. Jo længere man binder sig til en leverandør, desto lavere pris pr. kWh, kan man opnå.

Storstensfejer

Koster typisk ca. 2.000 SEK pr. besøg, dog afhængig af antallet af ovne i huset. Fritidshuse skal kun have besøg af skorstensfejer (mindst) hvert fjerde år.

Tømning af trekammerbrønd

Hvis huset har trekammerbrønd, skal du regne med en årlig udgift til tømning på ca. 3.000 SEK.

Vand

Hvis man har sin egen brønd (hvilket gælder næsten alle ødegårde / fritidshuse), koster vandet ikke noget (ud over den strøm der skal til for at pumpe det op fra brønden). Fritidshuse i sommerhusbyer og huse inde i bysamfund kan have kommunalt vand. Prisen varierer, men det er dog betydeligt billigere end i Danmark.

Vedligeholdelse og transport

Endelig skal du regne med udgifter til vedligeholdelse og til transport til og fra huset i form af broafgift, færgeudgift, benzin / togbilletter, m.v.

Relaterede artikler

- Køb fritidshus eller helårshus i Sverige
- Undersøg huset grundigt
- Ejendomsmæglerens rolle
- Slutseddel, skøde og tinglysning
- Finansiering af huset
- De årlige driftsomkostninger

- Køb byggegrund i Sverige
- Danskere køber især fritidshus i Småland