Køb ødegård i Sverige - finansieringen

Svensk ødegård

Foto: © sydsverige.dk

Siden er publiceret / opdateret: 25. september 2023

Banklån eller lån i kreditforening

I Sverige betaler man huset kontant. Hvis du ikke kan betale kontant, er der fx følgende lånemuligheder:

- Hvis du har en ejerbolig i Danmark med tilstrækkelig friværdi, kan du for eksempel optage et lån i et dansk realkreditinstitut. De danske realkreditinstitutter vil ikke tage sikkerhed i svenske ejendomme.

- Hvis du har andelsbolig i Danmark, kan du optage et banklån med sikkerhed i andelsboligen.

- Du kan også låne pengene i en dansk bank med sikkerhed i din svenske ejendom.

- Endelig kan du låne pengene i en svensk bank mod sikkerhed i huset i Sverige, men det er en del mere omstændigt for en dansker end at låne pengene i en dansk bank.

Sælgerpant

- På grund af bankernes stramme udlånspolitik i disse år, bør du også overveje at finansiere huset via sælgerpant, dvs. hvor sælgeren låner en del af købssummen til køberen mod at få et pantebrev (svensk: pantbrev) i ejendommen.

Ha' opsparing til udbetalingen

Det er en god idé at have en opsparing, så du mindst kan lægge udbetalingen på 10-20 procent plus de engangsudgifter, der løber på i forbindelse med købet. Har du brug for at låne mere, kan det kun blive såkaldt ”blancolån” til høj rente.

Engangsudgifter ved købet

Hvis du køber en ødegård eller et sommerhus til 400.000 danske kr. (DKK) ser engangsudgifterne sådan ud:
  • Stempelskat (svensk: stämpelskatt) af skøde (svensk: köpe-brev) på 1,5 procent af salgssummen + 825 svenske kr. i ekspeditionsgebyr betaler man til Lantmäteriet i såkaldt lagfartsavgift. I alt ca. 6.700 DKK. Hvis et firma eller en andelsforening er køber, er stempelskatten 4,25 procent. De 4,25 procent gælder for såkaldte "juridiska personer", som betyder ikke-fysiske personer men derimod aktiebolag, handelsbolag, foreninger mv.
  • Stempelskat af nyt ejerpantebrev, hvis du skal låne mod sikkerhed i huset i Sverige. Dette udgør to procent af pantebrevsbeløbet + 375 SEK i gebyr for det nye pantebrev. I alt ca. 8.325 DKK (kun hvis købet skal finansieres mod sikkerhed i huset).
  • Udgifter til eventuel byggesagkyndig, der gennemgår huset for fejl.
Udgifterne til ejendomsmægler betales af sælger.

Relaterede artikler

- Køb fritidshus eller helårshus i Sverige
- Undersøg huset grundigt
- Ejendomsmæglerens rolle
- Slutseddel, skøde og tinglysning
- Finansiering af huset
- De årlige driftsomkostninger

- Køb byggegrund i Sverige
- Danskere køber især fritidshus i Småland