Debat


Debat om Vandring

Skriv nyt indlæg - Alle debatter

Kalmarsundsleden

Siden er publiceret / opdateret: 26. april 2019
Kort over sydsverige
Kalmarsundslenden
Foto: © sydsverige.dk


Rutebeskrivelse

Kalmarsundsleden er en ca. 200 km land vandrerute langs Østersøkysten. Her på siden beskriver vi ca. 87 km af Kalmarsundsleden fra Bröms på grænsen mellem Blekinge og det østlige Småland, hvor ruten mødes med Blekingeleden. Herfra går vandreruten nordpå langs østkysten af Småland. Den 87 km lange vandrerute ender i nærheden af den lille by Haraldsmåla, ca. 40 km nord for Kalmar.

Kalmarsundsleden byder på let vandring. Ruten går gennem et fladt terræn med bl.a. strandenge og en del løvskov. Langs kysten ses skærgården i form af et utal af øer og holme. Der er gode bademuligheder flere steder. Kalmarsundsleden følger for det meste skovstier, men også småveje uden trafik af betydning.

På en 18 km lang strækning mellem Bottorp og Ekenäs syd for Kalmar går Kalmarsundsleden også under navnet Möreleden.


Sort-hvide markeringer viser shelters på ruten. Oplysningerne om shelters er hentet fra den svenske myndighed Lantmäteriet 26. april 2019. De sort-røde markeringer viser yderligere shelters ifølge det officielle kort over ruten, se Links. Den røde linje viser rutens nogenlunde forløb. Du kan zoome ind / ud på kortet og klikke øverst til venstre for at skifte til satellit-visning.Etaper

På første del af ruten mellem Bröms og Stuvenäs i syd går man del på småstier lands vandet, dels på småveje i et åbent landskab nogle hundrede meter fra havet. Inden Stuvenäs kan man tage en smuttur på et par km sydpå ind i Örarevets Naturreservat, hvorfra der er flot udsigt over Kalmarsund. Naturreservatet består af et stort antal holme ud for kysten, hvortil der er delvis adgang via en landtange. Området har et rigt fugleliv. I Stuvenäs, ca. en km nord for naturreservatet, er der mulighed for at overnatte på det smukke Stufvenäs Gästgiveri, hvis man ønsker en vandreferie med komforten i top.

Vend nu tiltage til rutens start i Stuvenäs og gå nordpå. Efter ca. fem km passerer man forbi Värnanäs Skærgård med lave skovklædte eller græsbevoksede øer langs kysten. Området er den vigtigste yngleplads i Østersøen for spættet sæl og rummer også et rigt fugleliv.

Kalmarsundsleden
Foto: © sydsverige.dk

Kalmarsundsleden
Foto: © sydsverige.dk


Kalmarsundsleden fortsætter nordpå ofte tæt ved kysten med småbyer og bademuligheder. I Kalmar – ca. 45 km fra rutens start – går vandreruten forbi Kalmar Slot. Et par km nord for Kalmar kommer man ind i Horsö - Värsnäs Naturreservat med bademuligheder og et shelter / vindskjul, hvor man kan overnatte. Vandreruten ender i Slakmöre.

Køb kort over Kalmarsundsleden

Kalmarsundsleden er indtegnet på tre terrænkort i målestok 1:50.000, som tilsammen dækker den ca. 87 km lange vandrerute. Kortene er meget detaljerede og viser ruten, shelters på ruten, campingpladser, badestrande mv. Du kan købe kortene i vores webshop.

Terrängkartan 518 dækker den sydlige del af Kalmarsundsleden fra starten ved Bröms til omkring Ljungbyholm.

Terrängkartan 520 dækker den midterste del af ruten fra Ljungbyholm til og med Läckeby.

Den nordlige del af ruten findes med på Oskarshamn Sverigeserien - Topo50 - blad 19.

Terrängkartan 518. Målestok 1:50.000
518 Torsås
Terrängkartan
Terrängkartan 520. Målestok 1:50.000
520 Kalmar
Terrängkartan
Oskarshamn Sverigeserien - Topo50 - blad 19. Målestok 1:50.000
Oskarshamn
Sverigeserien
Topo 50 - blad 19


Markering af Kalmarsundsleden

Vandreruten er markeret, dog ikke strækningen gennem Kalmar by. Kommer man sydfra, slutter rutemarkeringen ved Kalmar Slot. Den begynder igen nord for Kalmar by.

Overnatning

Langs ruten er der toiletter og vindskjul (shelters) til overnatning. Man kan også benytte sig af Allemandsretten og campere i skov eller på mark langs vandreruten.

Pakkeliste

Sådan pakker du en let rygsæk til vandreturen