Havørred- og laksefiskeri i Rönne å i Skåne

Siden er publiceret / opdateret: 27. december 2023
Maksimér
Kort over sydsverige
GPSGPS GPS
Latitude : 56.12454
Longitude : 13.13054
(WGS84: Decimal)
Indstil din GPS
Ørred- og laksefiskeri i Rönne å
Foto: Ilkka Jukarainen, CC BY-ND 2.0


Havørred og atlanterhavs-laks

Den 83 km lange Rönne å udspringer i Ringsjön midt i Skåne og udmunder ved Ängelholm nordøst for Helsingborg.

Rönne å og dens bifloder er kendt for bestanden af atlanterhavslaks, som søger op i åsystemet i det tidlige forår. Laksene kan svømme op til Klippan, hvor de standses af dæmningen Stackarpsdammen (gul markering på kortet herunder). Ud over denne strækning mellem havet og dæmningen er bifloderne Bäljane å (inden Klippan), Pinne å (løber ud i Rönne å vest for Källna) og Rössjöholms ån kendt for at rumme mange atlanterhavslaks og havørreder, især når der er meget vand i åerne.


Kortet er oprettet af sydsverige.dk.
Du kan zoome ind / ud på kortet og klikke øverst til venstre for at skifte til satellit-visning.


Overnatning ved Rönne å. Afstande fra KlippanFiskesæson

Fiskesæsonen for havørred går normalt fra førte weekend i marts til 30. september afhængigt af hvilken å-strækning, man fisker i. Du kan dels fange havørred, der har overvintret i åen og nu svømmer tilbage til havet (skal genudsættes), og dels blankfisk. Antallet af havørred stiger i løbet af juni og kulminerer i august og september. Den største havørred fanget i åen vejede 10 kg.

I april måned svømmer de første laks op i Rönne å. Først kommer de store laks på omkring 10 kg, siden i løbet af sommeren de mindre laks. Fiskene vejer i gennemsnit 5-6 kg. Den største lask, der er fanget i Rönne å, vejede 13,5 kg.

Køb kort over Rönne å

To kort i målestok 1:50.000 dækker strækningen fra Ängelholm til Stockamöllan ca. fem km nord for Västra Ringsjön. Helsingborg Sverigeserien - Topo50 - blad 4 dækker strækningen mellem Ängelholm og Klippan. Næste kort, Hässleholm Sverigeserien Topo50 - blad 5, dækker strækningen fra omkring Klippan til Stockamöllan nord for Västra Ringsjön. Dvs. den korte strækning mellem Stockamöllan og Västra Ringsjön er ikke med på kortene. Du kan købe kortene i vores webshop.

Helsingborg Sverigeserien - Topo50 - blad 4. Målestok 1:50.000
Helsingborg
Sverigeserien
Topo50 - blad 4
Hässleholm Sverigeserien - Topo50 - blad 5. Målestok 1:50.000
Hässleholm
Sverigeserien
Topo50 - blad 5


Fiskekort

Fiskeretten i åen er desværre fordelt på mange forskellige rettighedsejere. Dele af åen er private, men nogle strækninger er åbne for lystfiskere ved køb af fiskekort. Det drejer sig bl.a. om:
- Fra åens udløb ved Ängelholm og ca. 10 km opstrøms til "Gåsahalsen" (hvor åen krummer som en gåsehals). Køb fiskekortet hos fx Ängelholm Turistbyrå, se Links.
- Dele af Rönne å gennem Klippan kommune. Fiskekort til Rönneå og Bäljaneå i Klippans Kommune kan købes hos Klippans Sport och Fiskevårdsförening, se Links. Desuden råder Rönneådalens FVO over dele af åen gennem Klippan - kontakt dem for info om fiskekort.

Et fiskekort giver normalt tilladelse til at fange et bestemt antal fisk. Som sportsfisker i Rönne å skal man følge en række regler. Fx er medefiskeri efter laks forbudt, og i marts måned er medefiskeriet helt forbudt. Kontakt det lokale turistbureau og hør nærmere.

Fiskearter

Ud over laks og ørred kan du bl.a. fange aborre, bækørred, gedde og skalle.

Fiskemetoder

Flue og spinder. Medefiskeri efter laks er forbudt.

SE OGSÅ

- Helge å, kendt for sine mange fiskearter
- Kävlinge å, blandt Europas bedste geddeåer
- Geddefiskeri i de sydsvenske søer