Sandhammaren - Sveriges største flyvesandsområde

Siden er publiceret / opdateret: 4. januar 2024
Maksimér
Kort over sydsverige
AdresseAdresse Adresse
Sandhammarvägen
271 77 Löderup
Sverige
GPSGPS GPS
Latitude : 55.3857
Longitude : 14.1968
(WGS84: Decimal)
Indstil din GPS
Fyret på Sandhammaren
Fyret på Sandhammaren er fra 1861-1862 og Sveriges første fyr, som blev bygget i stål. Foto: © sydsverige.dk


En af Sveriges bedste badestrande

Sandhammaren ca. 26 km øst for Ystad er et af Sveriges største kystklitområder med en af landets bedste badestrande. Det er en meget bred og flere kilometer lang sandstrand med klitter og det fineste hvide sand. Hele Sandhammaren kyst og den bagvedliggende fyrreskov er naturreservat.

Besøg også naturreservatet Hagested, der støder op til Sandhammaren mod vest. Bag stranden i Hagestad naturreservat ligger klitområder, lyng- og græsheder, skov og moser. Vandreruten Österlenleden, der er en del af Skåneleden, passerer gennem området.

Sveriges største flyvesandsområde

Sandhammaren er også Sveriges største flyvesandsområde, og det har gennem tiden skabt store problemer for både landbruget i området og skibstrafikken ud for kysten. Revlerne i havet flytter sig hele tiden, så et stort antal skibe er forlist her.

Sandhammaren Strand i Österlen
Sandhammaren er en af Sveriges fineste badestrande med en flere kilometer lang sandstrand med klitter og det fineste hvide sand. Foto: © sydsverige.dk


Skibene forliste på sandrevlerne

Rundt om Sandhammaren løber kraftige havstrømme, der skaber vandrende sandrevler i havet ud for kysten. I gamle dage var Sandhammarkysten kendt og frygtet af søfolk.

Især strækningen mellem Kyhls bäck og Tyge å var særlig farlig for skibene. Her ligger tre sandrevler parallelt med kysten med dybe render mellem revlerne.

Naturreservater, nationalparker og kulturreservater i Sydsverige som GPX-fil

Få vist alle naturreservater, nationalparker og kulturreservater i Sydsverige på din mobiltelefon

I vores webshop kan du købe et digitalt kort med alle naturreservater, nationalparker og kulturreservater i Sydsverige. Kortet ligger på en GPX-fil, du kan hente ned på din mobiltelefon. Vi sender GPX-filen i en mail og en vejledning til, hvordan du installerer en gratis app på din mobil, der kan vise GPX-filen med alle naturområderne.

Flere billeder

Sandhammaren - Fotogalleri

Frem til midten af 1800-tallet skete der mange skibsforlis ud for Samhammeren. Der kunne være tale om helt op til 10-15 skibe pr. år, der mødte deres skæbne på revlerne. Og vragplyndring var da en væsentlig indkomstkilde for folk på egnen. I 1859 besluttede myndighederne at bygge to fyr (det ene er siden fjernet), med henvisning til de mange strandinger. Siden blev her anlagt en redningsstation, der kunne bjerge søfolkene fra de strandede skibe. I de 100 år, redningsstationen var aktiv, blev der reddet 1500 nødstedte søfolk.

Overnatning nær SandhammarenFyret

Fyret på Sandhammaren er opført i 1861-1862. Det er Sveriges første fyr, som blev bygget i stål - på den tid byggede man normalt fyr i sten. Fyret består af et stålrør, som bærer selve fyret og lanternen, som sidder ca. 31 meter over havet. Inde i røret løber en spiraltrappe. Det er en luftig og elegant konstruktion. Fra toppen er der flot udsigt over kysten. Opførelsen af fyret var med til at mindske antallet af grundstødninger på kysten.

Fugletrækket over Sandhammaren

Om efteråret og foråret flyver i tusindvis af fugle hver dag over Sandhammaren på deres træk til og fra Sydeuropa. Fuglene foretrækker at flyve over land og langs kysterne. De fugle, der om efteråret har fulgt Skånes østkyst, passerer over Sandhammaren inden de flyver over Østersøen og videre sydpå. Efterårstrækket varer fra slutningen af august til oktober.

Se også: Oplev fugletrækket over det sydlige Sverige

Fugletårne i Sydsverige som GPX-fil

Få vist fugletårne i Sydsverige på din mobiltelefon

I vores webshop kan du købe et digitalt kort med fugletårne i Sydsverige. Kortet ligger på en GPX-fil, du kan hente ned på din mobiltelefon. Vi sender GPX-filen i en mail og en vejledning til, hvordan du installerer en gratis app på din mobil, der kan vise GPX-filen med alle Fugletårne.