Kanotur på Immeln og Halen - Sydsveriges sidste vildmark

(Svensk: Kanotled Immeln - Halen)

Benyt dig af allemandsretten til at slå teltet op ved søen. Foto: © Apelöga

Siden er publiceret / opdateret: 28. januar 2021
Kort over sydsverige

Fakta om søsystemet

Søsystemet Immeln-Filkesjön-Raslången-Halen ligger på grænsen mellem Skåne og Blekinge og kaldes også for Sydsveriges sidste vildmark. Det er et flot skov- og klipperigt område med få mennesker og veje, og et ideelt område for en kanoferie i Sverige.

Rutebeskrivelse

Som kanoområde er det meget populært på grund af den smukke natur, de mange gode overnatningspladser i området og de store kanocentraler i Immeln (byen syd for søen Immeln) og Halen ved Olofström. Søsystemet er fyldt med øer, holme, næs m.v., som nogle steder kan gøre det svært at orientere sig. Så medbring kort og kompas eller GPS på kanoturen.


Kortet er oprettet af sydsverige.dk.
Kortet viser nogenlunde, hvordan kanoruten forløber. Dog er bærestederne ikke nødvendigvis angivet helt præcist. De blå markeringer viser de fire store søer, man passerer på ruten. Du kan zoome ind / ud på kortet og klikke øverst til venstre for at skifte til satellit-visning.Kristianstad Sverigeserien - Topo50 - blad 6. Målestok 1:50.000
Kristianstad
Sverigeserien
Topo50 - blad 6

Køb kort over Immeln - Halen

Med et kort i målestok 1:50.000 er du godt hjulpet på søsystemet Immeln, Filkesjön, Raslången, Halen. Det er et næsten uoverskueligt søsystem, hvor man nemt kan miste overblikket. Kristianstad Sverigeserien - Topo50 - blad 6 dækker Immeln og ruten ind i Raslången og Halen. Desuden dækker kortet kanoruten ind i Filkesjön, hele Ivösjön og en stor del af Nordøstskåne. Du kan købe kortet i vores webshop.

Sværhedsgrad

Søsystemet Immeln-Halen er om sommeren et meget velegnet kanovand for mindre øvede og familier med børn, der skal på en mindre kanotur. Der er i alt fire løft eller overbæringer, hver på 50-700 meter.

Kanoleje

Der ligger en stor kanoudlejning i hver ende af ruten:
- Kanoudlejningen Halen Kanot i Olofström mod øst i Blekinge.
- Immelns Kanocenter mod vest.

Kanoferie på kanoruten Immeln-Halen
Der er masser af småøer og holme på kanoruten Immeln - Halen, hvor man kan lægge til med sin kano. Foto: © sydsverige.dk


Overnatning undervejs

Rundt om i søsystemet findes 15 raste- og lejrpladser med shelter, bålplads, multtoilet og skraldespand. Husk at medbringe telt som backup, hvis shelteret er optaget, når I når frem. Ikke alle pladser har drikkevand, så det er en god idé at medbringe drikkevand på vanddunke, hvis I ikke vil drikke søvandet (bør koges eller renses først).

For at benytte overnatningspladserne skal du betale en serviceafgift til kommunerne i området. Afgiften er på 50 svenske kr. pr. kano (eller kajak) pr. nat. og indtægten går ubeskåret til at drive pladserne i området. Du betaler afgiften, når du lejer kanoen. Hvis du medbringer egen kano, kan du betale afgiften på Halen Kanots website, se "Kontakt kanocentralen" på denne side Kanoudlejningen Halen Kanot i Olofström. Der er tilsynsmænd ude i søsystemet.

Den korteste rute i kano mellem byen Immeln og kanocentralen i Halen er ca. 25-28 km. Man kan også starte og slutte ved den samme kanocentral og dermed selv vælge rutens længde.

Video: Kanotur på Immeln med Outsite. Varighed 6:59 min. Fra YouTube


Næringsfattige søer med klart vand

  • Immeln er med sine 24 kvadratkilometer Skånes tredje største sø. Søen har 365 småøer og holme. Immeln er næringsfattig og dermed klarvandet. Vanddybden er op til 28 meter.
  • Filkesjön er en næringsfattig sø med klart vand og derfor en populær badesø.
  • Raslången er en næringsfattig sø med klart vand, en sigtbarhed på 4-6 meter og gode bademuligheder.
  • Halen er Blekinges største sø. Også her er der gode bademuligheder, bl.a. fra søbredden lige ved kanocentralen.
Alle fire søer er rige på især gedde og aborre. Se Fiskeri i Immeln. Der kræves fiskekort til både Immeln og Halen, men hvis man lejer kano hos kanocentralen i Halen, kan man fiske frit i Halen. I nogle områder af de øvrige søer er der fiskeri forbud, i andre områder af søerne er det tilladt, hvis man har fiskekort.

Relaterede artikler

- Kanosæsonen i Sydsverige
- Leje af kano og ekstraudstyr
- Transport af kanoen
- Udrustning til kanoturen
- Hvor langt kan man padle på en dag?
- Kanotur i Sverige med børn - gode råd
- Allemandsretten